Στα γραφεία της ΔΕΥΑΠ συναντήθηκαν (Τετάρτη 4/2/2019) εκπρόσωποι της διοίκησης του ΝΟΠ με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης, Ανδρέα Παπανικήτα, και τον Διευθυντή Διεύθυνσης Καταναλωτών της ΔΕΥΑΠ, Γ. Μαστραντωνάκη.

Τον ΝΟΠ εκπροσώπησαν ο Αντιπρόεδρος. K. Δάσιος, ο Οικ. Διευθυντής N. Κανταράκης, o Έφορος Περιουσιακού, N. Φιλόπουλος και ο Τεχνικός Σύμβουλος, Δ. Πολύζος.
Η συζήτηση έγινε σε ιδιαίτερα φιλικό επίπεδο και από τις δύο πλευρές. Κοινή πρόθεση, η καλύτερη δυνατή επίλυση των οικονομικών εκκρεμοτήτων του ΝΟΓΙ έναντι της ΔΕΥΑΠ. Παράλληλα o κος Α. Παπανικήτας ξεκαθάρισε ότι πρόθεση της ΔΕΥΑΠ και κατ' επέκταση της Δημοτικής Αρχής και ειδικότερα του Δημάρχου της Πάτρας είναι να τακτοποιηθεί άμεσα η όποια οικονομική εκκρεμότητα του ΝΟΠ ώστε το Αθλητικό σωματείο να συνεχίσει να προσφέρει στην αθλητική παιδεία της πόλης των Πατρών. Έγινε ανταλλαγή προτάσεων και ανανεώθηκε το ραντεβού προκειμένου όλες οι προτάσεις να καταγραφούν κοστολογημένες και να κατατεθούν επίσημα στη Διοίκηση της ΔΕΥΑΠ.

Όσον αφορά την πολιτική διάσταση που πήρε το θέμα, ο ΝΟΠ θέλει να προσθέσει ότι 90 χρόνια τώρα λειτουργεί ανεξάρτητος, απαλλαγμένος από κάθε πολιτική σκοπιμότητα με, μοναδικό σκοπό την καλλιέργεια του τρίπτυχου «Αθλητισμός - Παιδεία — Πολιτισμός» και αυτό θα συνεχίσει να κάνει.
Από πλευράς Διοίκησης του ΝΟΓΙ, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τον Πρόεδρο και τον Διευθυντή Διεύθυνσης Καταναλωτών της ΔΕΥΑΠ, τον Δήμο για την άμεση και αμέριστη στήριξη στο ΝΟΠ.