Από το τμήμα Κοιμητηρίων της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, ανακοινώνεται το εξής:

«Στα οστεοφυλάκια  των Α’ και Β’ Δημοτικών Κοιμητηρίων  του Δήμου Πατρέων φυλάσσονται οστά θανόντων για τους οποίους δεν έχουν πληρωθεί τα αντίστοιχα τέλη για την τελευταία δεκαετία. Δεν βρέθηκαν στο αρχείο μας περαιτέρω στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνα συγγενών, διευθύνσεις κ.λπ.) ώστε να ενημερώσουμε τους ενδιαφερόμενους συγγενείς.

Λόγω έλλειψης χώρου στα Δημοτικά Οστεοφυλάκια  προτιθέμεθα να πραγματοποιήσουμε μεταφορά  των φυλασσομένων  οστών στο κοινό μνήμα  του Β΄ Δημοτικού Κοιμητηρίου.

Όποιος ενδιαφέρεται για την φύλαξη οστών συγγενικών του προσώπων , παρακαλούμε να προσέλθει στα Δημοτικά Κοιμητήρια για την πληρωμή των αντίστοιχων τελών».