Στο πλαίσιο της Motorwest 2019 θα πραγματοποιηθεί, το Σάββατο 2 Φεβρουαρίου, και ώρα 18:00, Ημερίδα με τίτλο: «Οδική Ασφάλεια : Ο ρόλος των χρηστών και των υποδομών» στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο, με τη συμμετοχή των αρμόδιων φορέων και οργανισμών.

Ως θεματική της ημερίδας που θα λάβει χώρα την πρώτη μέρα της «Motorwest 2019», επιλέγουμε αυτός της οδικής ασφάλειας, διότι τι νόημα έχει να μιλάμε για πωλήσεις, συντηρήσεις, αναβαθμίσεις οχημάτων αν οι χρήστες τους δεν εξασφαλίζουν για αυτούς, αλλά και για το περιβάλλον τους, το υπέρτατο αγαθό της ίδιας της ζωής αλλά και αυτό της αρτιμέλειας.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας: