Με αφορμή δημοσίευμα σε ιστοσελίδα, για προβλήματα που εμφανίζονται σε αίθουσα του παλαιού κτιρίου του 6ου Δημοτικού Σχολείου θέλουμε να διευκρινίσουμε τα εξής:

Οι παρεμβάσεις στο σχολικό συγκρότημα είναι συνεχείς σε διαφορετικούς τομείς και αντιμετωπίζονται  στα πλαίσια των δυνατοτήτων και των διαθέσιμων πόρων και προσωπικού των υπηρεσιών του Δήμου Πατρέων.

Ειδικότερα για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει το σχολείο στο πρόβλημα της εισροής υδάτων, οι υπηρεσίες του Δήμου μας έχουν παρέμβει  πάνω από τρεις φορές το τελευταίο διάστημα και θα επέμβουν πάλι άμεσα με την προϋπόθεση της βελτίωσης των καιρικών συνθηκών.

Για την μόνιμη και οριστική επίλυση του προβλήματος στη μόνωση του κτιρίου,  οι υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων έχουν εντάξει την συγκεκριμένη εργασία στην εργολαβία μονώσεων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα.

Η Δημοτική Αρχή εξαιτίας της παλαιότητας του συγκεκριμένου σχολικού συγκροτήματος και των ποικίλων κτιριακών προβλημάτων που  αντιμετωπίζει, συνεχίζει την προσπάθεια  να ενταχθεί στο πρόγραμμα Ενεργειακής Αναβάθμισης μαζί με άλλα συγκροτήματα του Δήμου Πατρέων.