Σας γνωρίζουμε ότι μετά από απόφαση του Δ.Σ. της συνεδρίασης της 24-1-2019 και σύμφωνα με το άρθρο 7. του καταστατικού της ένωσης μας και, την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. στο Περιφερειακό Αθλητικό Κέντρο «Λαδόπουλου» θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Γενική Συνέλευση της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε. έτους 2019 με θέματα ημερήσια διάταξης:

1. Εκλογή προεδρείου Γενικής Συνέλευσης

2. Επικύρωση πρακτικού Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 27 Σεπτεμβρίου 2018 της Α.Ε.Σ.Γ.Δ.Ε.

3. Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός Δ.Σ. έτους 2018.

4. Έκθεση της Εξελεγκτικής επιτροπής για την οικονομική διαχείριση του Δ.Σ έτους 2018

5. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

Σε περίπτωση μη υπάρξεως απαρτίας η Γ.Σ. θα διεξαχθεί μια ώρα μετά δηλαδή στις 12.00 στον ίδιο χώρο με τα αυτά θέματα ημερησίας διατάξεως και με όσα μέλη είναι παρόντα σύμφωνα με το άρθρο 7 παραγρ. 4β του καταστατικού μας.