Φέτος διαλέξαμε εναν διαφορετικό τρόπο να κόψουμε την Πίτα της σχολής μας.
 Oρχήστρα
 Φαγητό
Απεριόριστο Κρασί Special Shows
 Kληρώσεις και εκπλήξεις
Κόστος Πρόσκλησης 14 Ευρώ
Προμηθευτείτε τις προσκλήσεις σας απο Δευτέρα 28/1 απο την γραμματεία της School of Dance.
Sponsor : Κόκκινη Κλωστή