Με πρόσφατο άρθρο μου συμμετείχα σε έναν δημόσιο διάλογο για την αναγκαιότητα έλευσης του φυσικού αερίου στην Πάτρα. Στο ίδιο άρθρο προσπάθησα να αποδομήσω την επιχειρηματολογία του κ. Πατούχα όσον αφορά στις απαραίτητες προϋποθέσεις που έθεσε ώστε να προβεί η Πάτρα στην επιθυμητή συναίνεση για τα δρομολογούμενα έργα.

Πιστεύω ότι αντιλήφθηκα επαρκώς την επιχειρηματολογία του κ. Πατούχα, κάτι που δυστυχώς δεν έπραξε ο ίδιος.

Αποδίδει στην επιχειρηματολογία μου την προτροπή «…να τα αναλάβει όλα η Αυτοδιοίκηση. Τις Ενεργειακές, Αναπτυξιακές, μεταφορικές και άλλες υποδομές να τις αναλάβει ο Δήμος.»

Αναρωτιόμαστε, η πρόταση του ΤΕΕ για την χωροθέτηση δεξαμενών αποθήκευσης φυσικού αερίου, πρόταση που θα δει σύντομα το φως της δημοσιότητας, αποτελεί ανάληψη αποκλειστικής ευθύνης των υποδομών από την πλευρά του ΤΕΕ;

Αντίθετα, αποτελεί υπεύθυνη στάση συμμετοχής σε ένα αναπτυξιακό σχέδιο με προτάσεις και προτεινόμενες λύσεις που υπόκεινται τη βάσανο της δημόσιας, και καλόπιστης, κριτικής.

Αυτή τη στάση προτείνουμε και για την τοπική αυτοδιοίκηση και όχι την αναμονή των όποιων κυβερνητικών πρωτοβουλιών με διάθεση εκ των προτέρων καταγγελτική και απορριπτική.

Η λογική της απεμπόλησης ευθυνών από την πλευρά της Αυτοδιοίκησης και μεταφοράς της σε κυβερνητικό επίπεδο, όμως, δεν είναι κάτι πρωτόγνωρο. Είναι χαρακτηριστικό της πολιτικής που εκφράζουν όσοι υποστηρίζουν την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της δημοτικής αρχής, ένα μοντέλο ανάπτυξης που υλοποιήθηκε στις χώρες του πρώην ανατολικού μπλοκ και έδειξε με δραματικό τρόπο τις παθογένειες και τα αδιέξοδα που δημιούργησε.

Ναι, απέχει παρασάγγας από τις δικές μας αντιλήψεις και πρακτικές. Αυτό, όμως, δεν σημαίνει έλλειψη διεκδίκησης αλλά, αντίθετα, αυτονομία της τοπικής αυτοδιοίκησης από τις όποιες κυβερνητικές επιλογές και ανάληψη πρωτοβουλιών για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός τοπικού, αναπτυξιακού οράματος μέσω των απαραίτητων συνεργειών και συνεργασιών.

Στην προκειμένη περίπτωση, αυτό σημαίνει ότι οι δημοτικές παρατάξεις θα ομονοήσουν στην αναγκαιότητα έλευσης του φυσικού αερίου στην Πάτρα. Άλλωστε, οι ανακοινώσεις της ΔΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Αερίου) προσδιορίζουν τις φάσεις υλοποίησης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Δυτική Ελλάδα.

Μας ενδιαφέρει εάν θα έρθει το φυσικό αέριο στην Πάτρα με αγωγό, οδικώς ή δια θαλάσσης; Παντελώς αδιάφορο.

Μας ενδιαφέρει εάν θα έχουν πρόσβαση στη χρήση τα νοικοκυριά και οι οικιακοί καταναλωτές; Φυσικά.

Για αυτόν τον λόγο δεν θέτουμε ως προϋπόθεση την κατασκευή αγωγού, που είναι αμφίβολο αν θα ικανοποιήσει σχετικές οικονομοτεχνικές μελέτες, αλλά προκρίνουμε την άμεση χωροθέτηση και κατασκευή δεξαμενών αποθήκευσης και κατά συνέπεια, την άμεση διάθεση του φυσικού αερίου στους μικρούς καταναλωτές, αλλά και στους επαγγελματίες της περιοχής, με δίκτυα χαμηλής ή μέσης πίεσης.

Ναι, συμφωνούμε ότι «οι υπεύθυνοι της καταστροφής και όχι της ανάπτυξης, της οικονομικής χρεοκοπίας και αποδιάρθρωσης, είναι όσοι αντιστρατεύονται τα λαϊκά συμφέροντα» αλλά θα μας επιτρέψετε να αμφιβάλλουμε κατά πόσο οι πολιτικές που εσείς υποστηρίζετε εξυπηρετούν τα λαϊκά συμφέροντα και την ανάπτυξη της Πάτρας.

Μάλλον την καθυστέρηση και τα κομματικά μικροσυμφέροντα εξυπηρετούν.