Βρέθηκαν οι θέσεις και τα σημεία εκείνα όπου θα κατασκευαστούν οι δεξαμενές που θα αποθηκεύουν το υγροποιημένο φυσικό αέριο, στην Δυτική Ελλάδα. 

Το Τεχνικό Επιμελητήριο μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να καταθέσει τις τελικές του προτάσεις και αυτές θα αφορούν την Πάτρα, τον Πύργο και το Αγρίνιο. 

Στην Πάτρα, σύμφωνα με πληροφορίες που υπάρχουν, θα προταθεί να τοποθετηθούν δύο δεξαμενές σε κάθε πλευρά της Πάτρας, με τρόπο αντιμετρικό, έτσι ώστε να καλύπτεται επαρκώς όλη η έκταση της πόλης με φυσικό αέριο. 

Μάλιστα, το ΤΕΕ έχει ήδη καταλήξει στις θέσεις αυτές και θα τις προτείνει μέσα στο επόμενο διάστημα σε συνεδριάσεις που πρόκειται να γίνουν για το ζήτημα με τους εμπλεκόμενους φορείς της Πάτρας. 

Οι θέσεις αυτές είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχει θέσει η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου. Πρέπει να βρίσκονται κοντά σε δρόμο για να υπάρχει εύκολη πρόσβαση, ενώ κατά προτεραιότητα προτιμούνται οι εκτάσεις που είναι δημόσιες ή ιδιωτικές. 

Μέχρι τέλη του μήνα η κρίσιμη συνεδρίαση των φορέων

Μέχρι τα τέλη του μήνα οι προτάσεις του ΤΕΕ θα οριστικοποιηθούν και από εκεί πέρα θα προκληθεί συνάντηση με συμμετοχή της ΔΕΔΑ, της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος και των οικίων δήμων. Σε αυτή τη συνάντηση θα ληφθούν και οι οριστικές αποφάσεις για τη χωροθέτηση των δεξαμενών του υγροποιημένου φυσικού αερίου. 

Στη συνέχεια θα ξεκινήσει η μελέτη εφαρμογής του δικτύου και οι φορείς θα απευθυνθούν στο Ρυθμιστή Αρχής Ενέργειας για να κλειδώσουν το τιμολόγιο του φυσικού αερίου.

Το φυσικό αέριο πρόκειται να δώσει σημαντική λύση στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις της Πάτρας σε ότι αφορά το οικονομικό θέμα, αφού η τιμή θα είναι τουλάχιστον 20% με 30% φθηνότερη από εκείνη του πετρελαίου. 

Στόχος των αρμοδίων που τρέχουν το θέμα είναι μέσα στο 2020 να εγκατασταθούν οι πρώτοι εργολάβοι και να ξεκινήσουν οι εργασίες, έτσι ώστε μέχρι το τέλος του 2022 να έχει κατασκευαστεί ένα σημαντικό μέρος των υποδομών του δικτύου. 

Η ανάρτηση του προέδρου του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδος

Σε σχετική του ανάρτηση για το θέμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης Αϊβαλής αναφέρει τα εξής:

"Μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου του 2019 το ΤΕΕ/ΤΔΕ θα είναι έτοιμο να προτείνει εκείνες τις δυνητικές θέσεις χωροθέτησης για την τροφοδοσία των δικτύων Φυσικού Αερίου σε Πάτρα - Αγρίνιο - Πύργο.

Οι θέσεις αυτές ικανοποιούν τις προδιαγραφές που έλαβε το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας από τον κύριο και κατασκευαστή του έργου. Η παράδοση του σχεδιασμού που υλοποιήθηκε από το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας θα πραγματοποιηθεί σύσσωμης της επωφελούμενης τοπικής αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και της ΔΕΔΑ Α.Ε. προκειμένου στην συνέχεια να επιλεχθεί ο τόπος χωροθέτησης των εγκαταστάσεων για την τροφοδοσία των δικτύων φυσικού αερίου και για τις τρεις πόλεις".