Η 6η Έκθεση Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας PATRAS IQ θα διεξαχθεί στις 12,13 & 14 Απριλίου 2019 στο Νότιο Λιμένα Πατρών, στο Κτίριο Β1 και θα περιλαμβάνει πληθώρα εκδηλώσεων, workshops και εκθεσιακών περιπτέρων.

Συμμετέχοντες στην Έκθεση Μεταφοράς Τεχνογνωσίας – Patras lQ είναι ερευνητικοί, εκπαιδευτικοί και άλλοι αναπτυξιακοί φορείς, καθώς και νεοφυείς και καινοτόμες επιχειρήσεις και τεχνοβλαστοί. Επιπροσθέτως, παρέχεται η δυνατότητα της από κοινού συμμετοχής φορέων (ερευνητικά εργαστήρια και νεοφυείς επιχειρήσεις) που συνεργάζονται για την υλοποίηση καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών με Συνεργατικό Εκθεσιακό Περίπτερο. Κατά τη διάρκεια της έκθεσης θα παρουσιαστούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης καινοτόμων ιδεών και θα παρασχεθούν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την περαιτέρω ανάπτυξή τους.

Η Έκθεση Patras IQ έχει τιμηθεί με το Εθνικό Βραβείο European Enterprise Promotion Awards –EEPA 2017 καθώς και με το Βραβείο Education Business Awards 2016 και αναγνωρίζεται ως η διαρκής συνάντηση διασύνδεσης της τεχνογνωσίας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα με πολλαπλές θετικές επιδράσεις τόσο στην συγκράτηση του πλούσιου ερευνητικού και επιχειρηματικού δυναμικού της χώρας μας όσο και συνολικά στην ανάπτυξη της τοπικής περιφερειακής και εθνικής οικονομίας.

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης την οποία στελεχώνουν εκπρόσωποι από όλους τους φορείς που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση και συντονίζει το Πανεπιστήμιο Πατρών. Για πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση: [email protected], στο τηλέφωνο: 2610997892, καθώς και στον ιστότοπο: https://www.facebook.com/patrasiq/.