Η Δυτική Ελλάδα κατέχει το ένα από τα τρία «μετάλλια» της φτώχειας, σε ότι αφορά στις περιοχές με το χαμηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελληνική επικράτεια. Συγκεκριμένα, η περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας κατέχει την τρίτη θέση στον πίνακα των περιοχών της χώρας που θεωρούνται από τις πιο φτωχές με κατά κεφαλήν εισόδημα 12.058 ευρώ και μείωση του κατά 0,8% σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά.

Προηγούνται, η Ήπειρος με 11.805 ευρώ και η Ανατολική Μακεδονία-Θράκη που είναι η πλέον φτωχή περιοχή της χώρας ως προς το κατά κεφαλήν εισόδημα με 11.432 ευρώ.

Το υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα καταγράφεται στην Αττική και ακολουθούν οι περιφέρειες Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια των Ιονίων Νήσων.

Αναλυτικότερα:

Tο υψηλότερο κατά κεφαλήν ΑΕΠ καταγράφεται στην Αττική με 22.204 ευρώ (-0,1% σε σχέση με το 2015) και στις επόμενες δύο θέσεις στο σύνολο των περιφερειών είναι το Νότιο Αιγαίο με 17.769 ευρώ (-2,8%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.182 ευρώ (+0,3%).

Ακολουθούν, η Στερεά Ελλάδα με 14.727 ευρώ (+3%), η Δυτική Μακεδονία με 14.361 ευρώ (-8,9%), η Κρήτη με 13.811 ευρώ (-1,8%), η Πελοπόννησος με 13.579 ευρώ (+1%), η Κεντρική Μακεδονία με 12.880 ευρώ (+1,7%), η Θεσσαλία με 12.662 ευρώ (+1,2%), το Βόρειο Αιγαίο με 12.266 ευρώ (-3,4%), η Δυτική Ελλάδα με 12.058 ευρώ (-0,8%), η Ήπειρος με 11.785 ευρώ (+1,5%) και η Ανατολική Μακεδονία- Θράκη με 11.432 ευρώ (+1,3%).

Εν κατακλείδι, η διαφορά μεταξύ της πλουσιότερης (Αττική) και της φτωχότερης (Ανατολική Μακεδονία- Θράκη) περιφέρειας της χώρας είναι 6.337 ευρώ.

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τους περιφερειακούς λογαριασμούς, η Ακαθάριστη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ) στο σύνολο της χώρας ανήλθε το 2016 σε 154,044 δισ. ευρώ και μειώθηκε κατά 1,6% σε σχέση με το 2015.

Η ΑΠΑ αυξήθηκε μόνον σε Στερεά Ελλάδα (1,6%) και Κεντρική Μακεδονία (0,1%). Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (10,8%), του Νότιου Αιγαίου (3,5%) και του Βόρειου Αιγαίου (3,1%).

Όσον αφορά στη συμμετοχή των περιφερειών στη δημιουργία της ΑΠΑ, το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχει η Αττική με 47,5% και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,7%, ενώ τη μικρότερη συμμετοχή έχουν τα Ιόνια Νησιά με 1,8% και το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%.