Την Τρίτη 22 Ιανουαρίου 2019, δεν θα είναι δυνατή η εξυπηρέτηση των μελών από την Υπηρεσία, λόγω εργασιών αναβάθμισης του Πληροφοριακού Συστήματος του Επιμελητηρίου.

Όσον αφορά την Υπηρεσία Γ.Ε.ΜΗ, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες του θα λειτουργούν κανονικά!