Ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών καλεί τα Μέλη του όπως προσέλθουν την Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2019 και ώρα 18.00 στην αίθουσα του Συλλόγου, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ που θα ασχοληθεί με τα ακόλουθα θέματα:

  • Διοικητικός Απολογισμός 2018
  • Οικονομικός Απολογισμός 2018
  • Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής 2018
  • Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού 2018
  • Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού 2018
  • Προϋπολογισμός 2019 και έγκριση αυτού
  • Διαγραφές Μελών

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 30 Ιανουαρίου 2019, στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα χωρίς άλλη πρόσκληση.

Σε περίπτωση που και δεύτερη φορά δεν υπάρξει η προβλεπόμενη από το καταστατικό απαρτία, η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την επόμενη Τετάρτη 6 Φεβρουαρίου 2019, στον αυτό τόπο και χρόνο και με τα ίδια θέματα, χωρίς άλλη ειδοποίηση, με όσα μέλη παρευρεθούν.

Για την αποφυγή άσκοπων μετακινήσεων η οριστική ημερομηνία πραγματοποίησης της Γενικής Συνέλευσης είναι η 6η Φεβρουαρίου 2019. Πριν από την έναρξη των εργασιών της Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΕΣΠ και θα απονεμηθούν τα βραβεία του 1ου Διαγωνισμού Χριστουγεννιάτικης Βιτρίνας.