Συζητείται αυτή την ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο, το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά τους εργαζόμενους του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και τη σύσταση νέας οργανικής μονάδας, με τη σύσταση 17 θέσεων τακτικού προσωπικού, με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου.

Στην εισήγησή του ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης Διονύσης Πλέσσας, τόνισε μεταξύ άλλων:

«Είναι γνωστή η ευαισθησία της Δημοτικής Αρχής για τα δικαιώματα των εργαζόμενων και πάνω από όλα για το δικαίωμα στη δουλειά. Είναι γνωστές οι θέσεις μας και η στήριξή μας στους εργαζόμενους του  Δήμου Πατρέων και των Νομικών Προσώπων για μόνιμη δουλειά και δουλειά με δικαιώματα.

Συγκεκριμένα για τους εργαζόμενους του «Βοήθεια στο Σπίτι» από την αρχή της θητείας μας διεκδικούσαμε τη μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και  προϋποθέσεις.

Γνωρίζουμε τις πολύτιμες υπηρεσίες που προσφέρουν στους συνδημότες μας εδώ στην Πάτρα αλλά και σε όλη την Ελλάδα, προσφέροντας κοινωνική στήριξη και βοήθεια σε πάνω από 100.000 συνανθρώπους μας στη χώρα, που εντάσσονται σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες, όπως ΑΜΕΑ, υπερήλικες, μη αυτοεξυπηρετούμενα άτομα κ.λπ.

Το πρόγραμμα αυτό διατηρείται με συνεχείς παρατάσεις διαδοχικά από όλες τις κυβερνήσεις και ομηρία επί χρόνια των υπόψη εργαζόμενων, οι οποίοι έχουν προσληφθεί με κριτήρια ΑΣΕΠ.

Ο αριθμός των εργαζόμενων αυτών υπολείπεται των αναγκών και ακολουθεί φθίνουσα πορεία, αφού δεν αντικαθίστανται οι συνταξιοδοτηθέντες λόγω και της απαγόρευσης των προσλήψεων, αλλά και  λόγω της υποχρηματοδότησης του προγράμματος.

Μερικά στοιχεία για το Δήμο μας:

Το 2010 είχαμε 21 εργαζόμενους στο Β.Σ.Σ. και σήμερα έχουμε 16.

Το 2010 είχαμε 760 συνδημότες μας που εξυπηρετούνταν από τη δομή (ουσιαστικά οι ανάγκες ήταν μεγαλύτερες)  και σήμερα εξυπηρετούνται 420, με τους εργαζόμενους να ξεπερνούν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν τη βοήθεια αυτή, που είναι υποχρέωση του κράτους με απαιτούμενο αριθμό εργαζόμενων σε μόνιμες θέσεις εργασίας.

Τα τελευταία χρόνια λόγω της καπιταλιστικής οικονομικής κρίσης οι ανάγκες είναι τεράστιες με αντικειμενική αδυναμία την κάλυψή τους, από το υπάρχον προσωπικό.

Με την υπόψη τροπολογία που κατέθεσε η κυβέρνηση στη Βουλή, η οποία είναι αποτέλεσμα του αγώνα των εργαζόμενων & ψηφίστηκε με το Ν. 4583/18, οι ΟΤΑ Α΄ βαθμού που είτε άμεσα είτε μέσω των νομικών τους προσώπων συμβλήθηκαν το 2011 με την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για  την παροχή υπηρεσιών του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και που κατά την έναρξη ισχύος του νόμου δηλαδή 18/12/18, απασχολούν προσωπικό με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου μέχρι 31/12/2019, μπορούν να συστήσουν οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, τροποποιώντας τον Οργανισμό τους σε ίδιο αριθμό θέσεων, κλάδων  και κατηγοριών που εργάζονται στο Β.Σ.Σ. σε Δήμους ή σε νομικά πρόσωπα αυτών, προκειμένου οι υπόψη εργαζόμενοι να συμμετάσχουν με αυξημένη μοριοδότηση σε προκήρυξη για πλήρωση των θέσεων αυτών μέσω ΑΣΕΠ.

Πέραν των υπόψη θέσεων που κατέχουν τώρα οι εργαζόμενοι, συστήνονται σύμφωνα με την τροπολογία επί πλέον οργανικές τακτικές θέσεις σε ποσοστό 7% των σημερινών υπηρετούντων Υπαλλήλων στο Β.Σ.Σ. σε συναφείς ειδικότητες με την παροχή των Υπηρεσιών αυτών, που θα καλυφθούν με άλλη προκήρυξη από κοινωνικά προστατευόμενες ομάδες σύμφωνα με το Ν. 2643/98.

Για μας αντιστοιχεί μόνο μία θέση επιπλέον.

Ως Δημοτική Αρχή φέρουμε σήμερα για συζήτηση & έγκριση την εισήγηση  για την τροποποίηση του Οργανισμού και τις θέσεις που συστήνουμε για το λόγο αυτό, τονίζοντας ότι:

Δέσμευση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν η κάλυψη όλων των εργαζόμενων στο Β.Σ.Σ. στις θέσεις τους.

Η πείρα έχει αποδείξει ότι μέσω συμμετοχής σε προκήρυξη ακόμα και με αυξημένη μοριοδότηση δεν μπορεί κανείς από πριν με απόλυτη  βεβαιότητα να διασφαλίσει το σύνολο των υπόψη εργαζόμενων.

Επίσης με την τροπολογία παγιώνεται η έλλειψη προσωπικού που ήδη υπάρχει, αφού οι θέσεις που δημιουργούνται για να συμμετάσχουν στην προκήρυξη που θα εκδοθεί, θα είναι όσες και οι εργαζόμενοι σήμερα, δηλαδή θέσεις που υπολείπονται κατά πολύ των αναγκών.

Παράλληλα αφήνεται ανοιχτό σε Δήμους που το πρόγραμμα θα επεκταθεί στο μέλλον, να χρηματοδοτηθεί με πόρους των ιδίων ΟΤΑ δηλαδή χωρίς χρηματοδότηση όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση.

Πιστεύουμε ότι:   

Η μοναδική λύση που επιφέρει με βεβαιότητα την κάλυψη των εργαζόμενων αυτών ύστερα από 16 χρόνια ομηρίας είναι η μονιμοποίησή τους χωρίς όρους και προϋποθέσεις.

Πέραν της μονιμοποίησης των, άμεσα θα πρέπει να εκδοθεί προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ σε μόνιμες θέσεις εργασίας σε αριθμό που να καλύπτουν στο σύνολο τους όλες τις σημερινές ανάγκες.

Η μονιμοποίηση των ήδη υπηρετούντων Υπαλλήλων στο Β.Σ.Σ.  και η προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ μόνιμων θέσεων εργασίας όσες και οι απαιτούμενες ανάγκες είναι ο μοναδικός δρόμος που διασφαλίζει και το δικαίωμα στη δουλειά και την απρόσκοπτη λειτουργία των υπόψη δομών.

Παράλληλα στέκεται εμπόδιο στην είσοδο αντιδραστικών αλλαγών, που αφού πρώτα απαξιωθούν οι δομές λόγω έλλειψης προσωπικού, στόχο έχουν να δοθούν βορά σε επενδύσεις του «επιχειρείν» αλλά και στην είσοδο των «θεσμών» της λεγόμενης κοινωνικής οικονομίας στις κοινωνικές δομές, θεσμοί άρρηκτα συνδεδεμένοι με την εμπορευματοποίηση τους.

Εκφράζουμε την ανησυχία μας για τη διασφάλιση της εργασίας όλων των εργαζόμενων στο πρόγραμμα Β.Σ.Σ., μέσω συμμετοχής τους σε προκήρυξη, διατυπώνουμε ξανά τη θέση μας για μονιμοποίησή αυτών χωρίς όρους και προϋποθέσεις και σύμφωνα με το άρθρο 91 του ν. 4583/18 , φέρουμε την εισήγηση για τη σύσταση μόνιμων οργανικών θέσεων, που αντιστοιχούν σε αριθμό, κλάδο & κατηγορία όσων σήμερα εργάζονται στο Β.Σ.Σ. προκειμένου να μπορούν να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοί μας αυτοί στην προκήρυξη που θα εκδοθεί από ΑΣΕΠ, καθώς και μιας επιπλέον θέσης που αντιστοιχεί στο 7% των ήδη υπηρετούντων, όπως προβλέπεται».