Εκπαιδευόμενοι και εκπαιδευτές του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας, παρακολούθησαν μία ενδιαφέρουσα έκθεση στο χώρο της Αγοράς Αργύρη, με θέμα: ‘Η τέχνη από το Βυζάντιο μέχρι σήμερα’. Στην έκθεση που διοργάνωσε ο σύλλογος Πατρινών καλλιτεχνών εικαστικών τεχνών, παρουσιάστηκε ποικιλία έργων ζωγραφικής, κεραμικής, χαλκογραφίας, μεικτών τεχνικών, καλλιτεχνικής φωτογραφίας, αγιογραφίας, μοντέρνας ζωγραφικής, καθώς και ψηφιδωτά, γλυπτά, κτλ. 

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.