Το Αχαϊκό Ινστιτούτο εκπαίδευσης ενηλίκων, ΜΚΟ, Πάτρα, διοργανώνει  ημερίδα διάχυσης αποτελεσμάτων - Multiplier Event του έργου ΕRASMSUS+KA2,  την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου 2019, στο King George Hall, Πολυχώρο, Πλατεία Γεωργίου 1Α, Πάτρα, ώρα έναρξης: 18.00 και κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας.

Η ημερίδα διοργανώνεται από την ερευνητική ομάδα του Αχαϊκού Ινστιτούτου Εκπαίδευσης Ενήλικων, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου με τίτλο  VETIVER “Itineraries with a Variety of open Educational Resources enhanced by a multilingual repository”,   Project number: 2016-1-HU01-KA202-022952 ,που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+/ Key Action 2, Cooperation for  innovation and the exchange of good practices, Strategic Partnerships.

 Στα  πλαίσια του Ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ KA2 με τον τίτλο VETIVER “VET Itineraries with a Variety of open Educational Resources  enhanced by a multilingual repository”, στο οποίο συμμετέχει ενεργά και υλοποιεί το Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από Πάτρα,   υλοποιούμε αυτήν την ημερίδα διάδοσης αποτελεσμάτων μαζί με την κοπή πίτας του Ινστιτούτου μας .

   Συντονιστής του προγράμματος είναι το Τεχνικό Επαγγελματικό Λύκειο SZÁMALK-Salesian Post-Secondary Vocational School από την   Βουδαπέστη Ουγγαρίας. Εταίροι του προγράμματος είναι ο ισπανικός οργανισμός Fundacion Siglo 22, η αγγλική εταιρία Torridge Training   Consultants, το τεχνικό- Επαγγελματικό Λύκειο Afyonkarahisar Mesleki ve Teknik Andadolu Lisesi, από το Αφιόν Καραχισάρ της Τουρκίας και το    Αχαϊκό Ινστιτούτο Εκπαίδευσης Ενηλίκων από την Πάτρα.

Στο πρόγραμμα αυτό συμμετέχουν εκπαιδευτικοί επαγγελματικής τεχνικής εκπαίδευσης, φοιτητές από το Πανεπιστήμιο Πατρών, Εκπαιδευόμενοι/ες του Αχαϊκού Ινστιτούτου εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και μαθητές σχολείων ΕΠΑΛ.

Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο τη δημιουργία ενός πολύγλωσσου αποθετηρίου, εμπλουτισμένου με ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές. Επίσης στόχος του προγράμματος Vetiver  είναι η δημιουργία μιας καινοτόμου και αποτελεσματικής μαθησιακής εμπειρίας για μαθητές επαγγελματικής εκπαίδευσης, οι οποίοι θα χρησιμοποιούν ανοικτές εκπαιδευτικές πηγές, που διατίθενται συνήθως μέσω διαδικτύου και είναι κατανεμημένες με μια συγκεκριμένη ταξινόμηση,  βασισμένη σε κριτήρια τεχνικό-επαγγελματικής εκπαίδευσης. Ακόμη, στοχεύουμε στη διάδοση του αποθετηρίου στα τεχνικά επαγγελματικά σχολεία (ΕΠΑΛ)και στις πέντε συμμετέχουσες χώρες στο πρόγραμμα, καθώς ένα αποθετήριο είναι ένα πραγματικά καλό εκπαιδευτικό εργαλείο για πρόσβαση σε εκπαιδευτικές πηγές.

Οι συνεργάτες -εταίροι του προγράμματος έχουν δημιουργήσει περίπου 260 εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) σε κάθε γλώσσα  των εταίρων του προγράμματος (Αγγλικά, Ελληνικά, Ισπανικά, Ουγγρικά και Τουρκικά)

σε 7 διαφορετικά μαθήματα: Τ.Π.Ε., Αγγλικά, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, Επιχειρηματικότητα, Εσωτερική διακόσμηση, Σχεδιασμός εσωτερικού χώρου, Έπιπλα και εργαλεία – κατασκευή επίπλων).  Το Αχαϊκό Ινστιτούτο, εκ μέρους της Ελλάδας, έχει αναλάβει τη δημιουργία εκπαιδευτικών πηγών στο μάθημα των Αγγλικών.

Στη παρούσα φάση του προγράμματος έχουμε ολοκληρώσει όλες τις ενότητες μαθημάτων (courses)στην πλατφόρμα MOODLE, και στις 5 γλώσσες του προγράμματος (Αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, ουγγρικά και τουρκικά)και έχουν ήδη αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη: http://vetiver.4eclass.net , ενσωματώνοντας την ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) και το ηλεκτρονικό πορτοφόλιο.

 Όλα τα μαθήματα δημιουργήθηκαν και εμπεριέχουν τις 10 νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources),που αναπτύχθηκαν με SCORM, συμπεριλαμβάνοντας δραστηριότητες, βίντεο, παιχνίδια, τεστ, διαδραστικές ασκήσεις, και στο τέλος  ερωτηματολόγια και για εκπαιδευτικούς και για μαθητές. Χρησιμοποιήσαμε την πλατφόρμα MOODLE, η οποία ενσωματώνει την ηλεκτρονική μάθηση και την πλατφόρμα MAHARA (e portfolio), έτσι ώστε όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές σε αυτό το έργο να έχουν εύκολη πρόσβαση σε αυτό, συμπεριλαμβανομένου ενός συνδέσμου προς το βελτιωμένο πολυγλωσσικό αποθετήριο.

 Το πρόγραμμα διαρκεί 2 έτη (2016-2018) και φιλοδοξεί με τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος αποθετηρίου, να γίνει αντικείμενο χρήσης και πρόσβασης πολλών μαθητών και εκπαιδευτικών ΕΠΑΛ και Λυκείων και όχι μόνο, αλλά και μαθητών  +16, οι οποίοι παρακολουθούν περαιτέρω εκπαίδευση και κατάρτιση (ΙΕΚ, εκπαίδευση ενηλίκων κτλ.), ώστε το αποθετήριο να γίνει γνωστό και χρήσιμο εργαλείο στη μαθησιακή διαδικασία. Ακόμη ελπίζουμε ότι οι νέες εκπαιδευτικές πηγές (Open Educational Resources) και τα μαθήματα που δημιουργήθηκαν σε αυτό το έργο να χρησιμοποιηθούν προς όφελος  όλης της εκπαιδευτικής κοινότητας της Τεχνικής Επαγγελματικής εκπαίδευσης και όχι μόνο.