Στις εκλογές της Κυριακής τις 2/12/18 ψήφισαν 364 μέλη του συλλόγου και στις τρεις περιοχές το Δήμου Ερυμάνθου Τριταίας Φαρρών και Ανατολικού Ερύμανθου.

Μετά την εκλογή τους συνεδρίασαν  και συγκροτήθηκαν σε σώμα τα ΔΣ του αγροτοκτηνοτροφικού συλλόγου με την παρακάτω σύνθεση :  

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 1. Πρόεδρος               Σωτηρακόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
 2. Αντιπρόεδρος        Μπομής Κωνσταντίνος του Χαριλάου
 3. Γραμματέας           Δελδήμος Δημήτριος του Βασιλείου
 4. Ταμίας                   Παπαναγιώτου Ηλίας του Παναγιώτη

                                                        Μέλη κεντρικής Διοίκησης

 1. Σταθάς Βασίλειος του Νικολάου
 2. Λουκίσσας Λάμπης του Νικολάου
 3. Σκιαδάς Αντώνιος του Ζήσιμου
 4. Αθανασόπουλος Χρήστος του Νικολάου
 5. Σακκάς Κωνσταντίνος του Γεωργίου

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΤΡΙΤΑΙΑΣ

1 Πρόεδρος                    Μαυρόγιαννης Θανάσης του Βασιλείου

2  Αντιπρόεδρος            Σιμωτάς Θεόδωρος του Δημητρίου

3  Γραμματέας               Μάρκος Νικόλαος του Δημητρίου

4  Ταμίας                        Μπαρής Αθανάσιος του Κωνσταντίνου      

                                        Μέλη Διοίκησης

5  Βακρόπουλος     Κωνσταντίνος του Παναγιώτη

6  Παρασκευόπουλος (Ντέρμας) Σπύρος του Χρήστου

7  Παπακανέλλος Θεόδωρος του Κωνσταντίνου  

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΦΑΡΡΩΝ

 1. Πρόεδρος                  Λουκίσσας Λάμπης του Νικολάου
 2. Αντιπρόεδρος          Αγγελόπουλος Δημήτριος του Ανδρέα
 3. Γραμματέας             Στάμος Αθανάσιος του Νικολάου

                                        Μέλη Διοίκησης

 1. Σολωμός Ανδρέας του Γεωργίου
 2. Γεωργακόπουλος Χρήστος του Μιχαήλ

ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ  ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ

 1. Πρόεδρος                 Πανίτσας Λάμπρος του Δημητρίου
 2. Αντιπρόεδρος           Ρόδης Αλέξανδρος του Δημητρίου
 3. Γραμματέας              Διαμαντής Ανδρέας του Κωνσταντίνου

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 1. Σωτηρακόπουλος Κωνσταντίνος του Δημητρίου
 2. Σκιαδάς Άγγελος του Παναγιώτη
 3. Πανίτσας Αλέξιος του Δημητρίου