Τα κατά κόρον λεγόμενα ότι με την υπό ψήφιση συνθήκη των Πρεσπών, διασώσαμεν την Ελληνικότητα της Μακεδονίας και του Πολιτισμού της είναι παντελώς αβάσιμα. Η παραχώρηση του ονόματος Μακεδονία σε τρίτον κράτος, έχεις ως συνεπακόλουθον την αλλοίωση της Ιστορίας αλλά και του Πολιτισμού αυτής και οποιουδήποτε είναι εξαρτημένον με το όνομα. Ο αλλοιώσεις αυτές αφορούν το σύνολον των κρατών επί της Γης εκτός από την Ελλάδα. Οι Έλληνες γνωρίζουν ποια είναι η Μακεδονία.

Δεν την ξεχνούν ποτέ και δεν την παραχωρούν ποτέ σε κανέναν σφετεριστήν. Τα τρίτα κράτη δεν έχουν επίγνωση της πολυετούς χρυσής Ιστορίας της Ελλάδος, αναπόσπαστον μέρος της οποίας είναι και η Μακεδονία, και αυτό το όνομα δεν είναι δυνατόν ούτε επιτρεπτόν να παραχωρηθεί σε τρίτους. Είναι ιεροσυλία. Το κρατίδιον, να εισέλθει στην Ευρωπαϊκήν Ένωση και στο ΝΑΤΟ με άλλον όνομα. Δεν αντιδρά κανείς. Όλοι όμως αντιδρούμεν με την αρπαγήν του ονόματος Μακεδονία, μιάς περιοχής αδιαμφισβητήτως Ελληνικής από χιλιάδες χρόνια.

Οι Έλληνες υποστηρικτές της παραδόσεως του ονόματος δεν είχαν ποτέ μάθει ποια είναι και που ανήκει η Μακεδονία; Σίγουρα το γνωρίζουν αλλά το ξεχνούν τώρα για άγνωστην αιτίαν και με συνέπειες για την χώραν μας. Η Ελληνικότητα της Μακεδονίας ουδέποτε και από κανέναν ημφισβητήθη στην χιλιόχρονην ιστορίαν της Ελλάδος. Αμφισβητήσεις έγιναν κατά την περίοδον του πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου και με την συνθήκην της Βουδαπέστης, η οποία κατέτμησε την Μακεδονίαν και την διένειμεν σε τέσσερα κράτη.

Μέσα από τα αναρίθμητα συγγράμματα, ιστορικές αναφορές από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα αξίζει να αναφερθεί και ο όρος Μακεδονία, σε ψήφισμα του 280 π.Χ. που εξεδώθη στην Νησίδα Νικουριάν!! Σήμερα είναι ακατοίκητη, αλλά πριν 2.500 χρόνια γνώριζαν οι κάτοικοί της ότι η Μακεδονία είναι Ελλάδα!! Πως διέφυγε της μνήμης των υπερασπιστών της συνθήκης ότι ο όρος Μακεδονία είναι δυνατόν και ανώδυνον να δίδεται ελευθέρως σε άλλον κράτος;; Η βραχονησίδα Νικουριά τους αποστομώνει πλήρως.

Η σπανία επιγραφή με το ψήφισμα η οποία ανευρέθη σε οικίαν εντοιχισμένη ως οικοδομικόν υλικόν εξωτερικού τοίχου!!! παρέχει στοιχεία σχετικά με τον συσχετισμόν δυνάμεων στο Αιγαίον κατά το α΄ ήμισυ του 3ου αιώνα π.Χ. και συγκεκριμένως την μετάβαση από τον έλεγχον των Μακεδόνων σε εκείνον των Πτολεμαίων.

Μακεδόνες λοιπόν παντού σε όλα τα σημεία της Ελλάδος πριν χιλιετίες. Πως αυτό το Μέγα όνομα Μακεδονία απεμπολείται από μερίδα Ελλήνων και δίδεται σε νεοπαγές κρατίδιον; Πως κατόρθωσαν να το υφαρπάσουν και, οι υποστηρικτές τους «ευχαριστούν» επιπροσθέτως δια την αρπαγήν αλλά και δια τα επικείμενα να συμβούν;

Υστερογράφημα:

Η Νικουριά είναι μικρά ακατοίκητος νησίδα δυτικώς της Αιγιάλης Αμοργού, με μακραίωνα ιστορίαν και έδραν νομισματοκοπείου των τριών Πόλεων- Κρατών της Αμοργού. Την εύρεση του σπανίου αυτού ψηφίσματος έδωσε στην δημοσιότητα το Υπουργείον Πολιτισμού την 28ην Δεκεμβρίου 2018.