Στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Πάτρας υλοποιήθηκε το Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευομένων: ‘Πρώτες Βοήθειες’ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τον Ερυθρό Σταυρό. Το Πρόγραμμα παρακολούθησαν τριάντα εκπαιδευόμενοι του Β΄ Κύκλου του ΣΔΕ Πάτρας.

Το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ανήκει στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και από εθνικούς πόρους.