Κατά τη διάρκεια του 2018, σχεδιάστηκε ένας μεγάλος αριθμός δράσεων μέριμνας για το προσωπικό του Στρατού Ξηράς. Διαπιστώθηκε ότι υλοποιήθηκαν με όραμα, πάθος και αφοσίωση.

"Με ιδιαίτερη ικανοποίηση και υπερηφάνεια, σας παρουσιάζουμε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα".

Συνεχίζουμε το 2019 με την ίδια ένταση, πάθος και αισιοδοξία.


#Μεριμνούμε