Σας καλούμε να έλθετε, στην αίθουσα Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, στο κτίριο Λαδόπουλου, την 14η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10.30 π.μ. για την 1η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, με τα παρακάτω θέματα:

1. Οριστική ή μη διακοπή λειτουργίας καταστήματος «Καφέ Μπαρ – Σνακ Μπαρ» ιδιοκτησίας κ. Διονυσίου Βασιλάρη του Ευσταθίου, που βρίσκεται επί της οδού Αγ. Κορίνθου αρ. 495, στην Πάτρα, λόγω παραβάσεων του αρθ.2 παρ. του ΠΔ 180/79 (εισηγητής: Παναγιώτης Μελάς - Αντιδήμαρχος, Βασίλης Τσιγάρας- Αρμόδιος Διευθυντής)

2. Εξέταση αιτήματος για σημειακή τροποποίηση εγκεκριμένου ΓΠΣ Δ.Ε. Πατρών στα Ο.Τ. 1618 και 1619 της περιοχής «2η Ανατολικομεσημβρινής φάσης επέκτασης» του σχεδίου πόλεως Πατρών, στην ιδιοκτησία κ.κ. Ανδρικάκου Παναγιώτη και Γεωργίου. (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

3. Εξέταση ένστασης κατά της υπ’ αριθ. 630/25-7-2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Πατρών, αναφορικά με την τροποποίηση εγκεκριμένου Ρυμοτομικού Σχεδίου Πόλεως Πατρών, επί προβλεπομένων κοινοχρήστων χώρων (δρόμων) στις οδούς Κ. Καραμανλή, Αγίου Σπυρίδωνος, Ενιπέως, Μειλίχου στα Ο.Τ./Κ.Χ. 1497Α , 1497Β στην περιοχή «Έξω Αγυιά», λόγω άρσης απαλλοτρίωσης (σχετική η αριθ. 1795/2000 απόφαση του Σ.τ.Ε.)». (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

4. Έγκριση έναρξης διαδικασίας σύνταξης – κύρωσης δικτύου κοινοχρήστων χώρων (Κ/Χ0 σε τμήμα του οικισμού Μαυρομανδήλα του Δήμου Πατρέων» (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

5. Τοποθέτηση σιδηρών κιγκλιδωμάτων επί των πεζοδρόμων Αγ. Κωνσταντίνου & Παρόδου Κανακάρη» (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Γεώργιος Σπηλιωτόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

6. Χορήγηση αποκλειστικής θέσης στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ επί της οδού Πεισιστράτου αρ.17 (έμπροσθεν και έναντι) και εκ περιτροπής ανά μήνα στάθμευση σε τμήμα της οδού Πεισιστράτου (εισηγητής: Παύλος Στάμος - Αντιδήμαρχος, Βασίλειος Σταμόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).

7. Επέκταση του χρόνου παραμονής της προσωρινής μεταλλικής ράμπας ΑΜΕΑ, στον κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Άστιγγος και Μαινάλου στην περιοχή Γούβας (εισηγητής: Χ. Κορδάς - Αντιδήμαρχος, Ελένη Αλεξοπούλου - Αρμόδια Διευθύντρια)

8. Κοπή δέντρων σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Δημήτριος Πελεκούδας - Αντιδήμαρχος, Παναγιώτης Κωστόπουλος - Αρμόδιος Διευθυντής).