Ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων κ. Γαβρόγλου.

Στην επιστολή του ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων αναφέρει: «Ο Καλλικρατικός Δήμος Πατρέων έχει στην ευθύνη του 257 σχολικές μονάδες όπου φοιτούν συνολικά 30.000 μαθητές και διδάσκουν περίπου 5.000 Εκπαιδευτικοί. Όπως γίνεται εύκολα αντιληπτό οι ανάγκες φύλαξης των σχολικών συγκροτημάτων είναι πολύ μεγάλες. (…) Τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά βανδαλισμών, διαρρήξεων και δολιοφθορών σε σχολικά συγκροτήματα, έχουν εξελιχθεί σε πολύ μεγάλο και δισεπίλυτο πρόβλημα, παρ όλες τις ανακατατάξεις και τις μετακινήσεις σχολικών φυλάκων στις οποίες έχουμε προβεί. (…)

Ο αριθμός των υπηρετούντων σχολικών φυλάκων, λόγω συνταξιοδοτήσεων και της απαγόρευσης αντικατάστασής τους με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, έχει μειωθεί δραματικά τα τελευταία χρόνια με αποτέλεσμα να έχουν απομείνει μόλις 26 υπάλληλοι, από τους 93 αρχικά τοποθετημένους, οι οποίοι δεν επαρκούν σε καμία περίπτωση για την επαρκή φύλαξη των σχολείων του Δήμου Πατρέων.

Από τα παραπάνω προκύπτει η αναγκαιότητα πρόσληψης ικανού αριθμού μονίμων υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων. Από την μελέτη των στοιχείων μας και των ιδιαιτεροτήτων των σχολικών συγκροτημάτων έχουμε καταλήξει ότι απαιτούνται προσλήψεις τουλάχιστον 100 φυλάκων. Ο αριθμός αυτός είναι ο ελάχιστος απαιτούμενος, ώστε μαζί με τους ήδη υπηρετούντες, να καλυφθούν με τον προβλεπόμενο και πλέον ενδεδειγμένο τρόπο - 24ωρη φύλαξη - κυρίως τα σχολικά συγκροτήματα τα οποία έχουμε επισημάνει ότι χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής και αντιμετώπισης.

Παρακαλούμε να προχωρήσετε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες πρόσληψης ικανού αριθμού μονίμων υπαλλήλων ειδικότητας σχολικών φυλάκων στο Δήμο μας, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες φύλαξης των περιουσιακών στοιχείων και των κτιριακών εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων».