Σε δήλωσή του σχετικά με δημοσίευμα, ο Θεόδωρος Τουλγαρίδης, αναφέρει τα εξής: "Πιάσανε το "λήσταρχο" Νταβέλη. Κάπως έτσι αντιλαμβανόμαστε σχετικό δημοσίευμα με τίτλο "με πλαστό πτυχίο στον Κοινωνικό Οργανισμό του Δήμου".

Με αφορμή αυτό το δημοσίευμα θέλουμε να επισημάνουμε ότι ισχύει η θέση της Δημοτικής Αρχής για τη μη κάλυψη παρανομιών σε προσλήψεις με πλαστό τίτλο σπουδών, κάτι άλλωστε που αποδείχθηκε από την πρώτη στιγμή της ανάληψης της Διοίκησης του Δήμου από τη σημερινή Δημοτική Αρχή.

Σε κάθε περίπτωση, θέλουμε να επισημάνουμε ότι πράξαμε τα δέοντα, ακολουθήθηκαν οι διαδικασίες, από τη στιγμή που αναλάβαμε μέχρι τώρα, που αφορούσαν «ελεγχόμενα» έγγραφα, για συγκεκριμένους εργαζόμενους που προσλήφθηκαν από το 2000 στο Δήμο και παρέχουν τις Υπηρεσίες τους στον Κοινωνικό Οργανισμό, από τη σύστασή του και εντεύθεν. Όπως προέκυψε από τη διενεργηθείσα πειθαρχική διαδικασία που ακολουθήθηκε, δεν εντοπίστηκε αποδεικτικό στοιχείο τέτοιο που να αμφισβητεί τη νομιμότητα της πρόσληψης τους και το καθεστώς της μισθολογικής και βαθμολογικής τους εξέλιξης".