Η ανακάλυψη προνομιακών ασφαλιστικών προγραμμάτων δεν είναι καθόλου εύκολη υπόθεση. Οι ανάγκες ιδιωτών αλλά και επαγγελματιών είναι μεγάλες και χρειάζονται καινοτόμες ασφαλιστικές υπηρεσίες και προϊόντα.

Μιλώντας με τον Νεοκλή Τσάφο επικεφαλής εκπρόσωπο της «AMI Insurance Agency» Νοτίου Ελλάδος με γραφείο στην οδό Ακτή Δυμαίων 130 (τηλ. 2616 007171), προσπαθήσαμε να εισχωρήσουμε στην ασφαλιστική αγορά και σε προγράμματα που συμφέρουν ιδιώτες και επαγγελματίες.

Μας μίλησε για ασφαλιστικές λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή της καθημερινότητάς ενός ατόμου και που προσαρμόζονται σε κάθε φάση της ζωή του. Ο κ. Τσάφος ξεκίνησε από το 2002 ως «δόκιμος» ασφαλιστικός σύμβουλος της Alpha Ασφαλιστικής και σήμερα είναι επικεφαλής εκπρόσωπος της «AMI Insurance Agency» Νοτίου Ελλάδος, δίκτυο που απαρτίζεται πλέον από 350 ασφαλιστικά γραφεία ανά την Ελλάδα, εξυπηρετώντας περισσότερους από 40.000 ασφαλισμένους πελάτες.

Οι αλλαγές που έχει υποστεί η ασφαλιστική αγορά σύμφωνα με τον ίδιον είναι πολυμετωπικές αφού έχει αλλάξει ο τρόπος προσέγγισης του πελάτη, η είσπραξη και η απόδοση ασφαλίστρων, η έκδοση συμβολαίων και πολλά άλλα, καθώς η τεχνολογία έχει εισέλθει δυναμικά στον χώρο.

Είναι γεγονός ότι οι εξελίξεις και στην ασφαλιστική αγορά αλλάζουν συνεχώς και θα πρέπει να διαμορφώνονται με τις ανάγκες της σημερινής εποχής.

"Πρώτα απ΄ όλα θα πρέπει όλοι μας να λειτουργούμε άκρως επαγγελματικά ως προς τη γνώση, ενημέρωση και κατεύθυνση του πελάτη. Ο καταιγισμός ελλιπής πληροφόρησης από εναλλακτικά δίκτυα διανομής (callcenter, direct ασφαλίσεις, τραπεζικά δίκτυα κλπ) μας δίνει τη δυνατότητα να ξεχωρίσουμε στα «μάτια» του πελάτη, δίνοντας έτσι προστιθέμενη αξία στο επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου/πράκτορα.

Εδώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα από τα προβλήματα του ασφαλιστικού κλάδου το οποίο ακούει στο όνομα «μαύρος κωδικός» και θα πρέπει άμεσα να εξαλειφθεί. Σε αυτήν την κατηγορία ανήκουν όσοι δεν διαθέτουν άδεια ασφαλιστικού διαμεσολαβητή αλλά παρόλα αυτά λειτουργούν στο χώρο μας ως υποκωδικοί κάποιων ασφαλιστικών γραφείων. Αποτέλεσμα αυτού, κατά τη γνώμη μου, είναι να υποθάλπουμε το επάγγελμά μας, αφού πρόκειται για ανθρώπους χωρίς ασφαλιστική μόρφωση, χωρίς ενημέρωση των προϊόντων και εξελίξεων της ασφαλιστικής αγοράς" υποστήριξε ο κ. Τσάφος.


"Ο πελάτης τη σημερινή εποχή «ερευνά» το φθηνότερο ασφάλιστρο με λανθασμένα, κατά τη γνώμη μου, κριτήρια". Μια μεμονωμένη τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο επιλογής ασφαλιστικής κάλυψης εάν αυτή δεν συνδυάζεται με σωστές παροχές, αξιοπιστία και ενημέρωση. "Η κατάσταση αυτή μου θυμίζει το ρητό «η ημιμάθεια χειρότερη από την αμάθεια» αφού πολλές φορές ο έλληνας καταναλωτής χωρίς να γνωρίζει ποιο ακριβώς ασφαλιστικό προϊόν έχει αγοράσει και με ποιο τρόπο λειτουργεί στην επέλευση κινδύνου, προσπαθεί να πείσει τον διπλανό του πως έχει κάνει την καλύτερη επιλογή αγοράζοντας «φθηνά». Ακόμα όμως και σε αυτόν τον αθέμιτο ανταγωνισμό ο σωστός επαγγελματίας μπορεί να ξεχωρίσει δίνοντας πλήρη πληροφόρηση στον πελάτη του και κάνοντας σωστό το "after sales service" επεσήμενε.

Η τάση του Έλληνα στην ιδιωτική ασφάλιση

"Η μακροχρόνια αυτή επαγγελματική μου σταδιοδρομία έχει περάσει πολλά στάδια ή τάσεις αν θέλετε, στην επικοινωνία με τον υποψήφιο πελάτη. Αρχικά θυμάμαι, προσπαθούσαμε να προσεγγίσουμε υποψήφιους πελάτες οι οποίοι τις περισσότερες φορές δεν γνώριζαν τις προσωπικές αλλά και οικογενειακές τους ασφαλιστικές ανάγκες. Ως αποτέλεσμα ακόμα και αυτοί που συνειδητοποιούσαν την έννοια της ασφάλισης με την πρώτη οικονομική δυσκολία, διέκοπταν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο που είχαν συνάψει χωρίς ιδιαίτερο προβληματισμό" μας ανέφερε ο επικεφαλής εκπρόσωπο της "AMI Insurance Agency".

Σήμερα, ο υποψήφιος πελάτης έχει αλλάξει αρκετά νοοτροπία. "Πλησιάζεται πιο δύσκολα, πολλές φορές λόγω της οικονομικής αδυναμίας του, αλλά ακούει και συνειδητοποιεί την ανάγκη του σε βάθος. Αυτή η «στροφή» της αγοράς δείχνει πως οι πελάτες που συνάπτουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο (με πιο βασικές ίσως καλύψεις από το παρελθόν) δύσκολα το διακόπτουν σε μια οικονομική τους δυσχέρεια. Ένας σημαντικός παράγοντας αύξησης ενδιαφέροντος, περισσότερο στις Ασφαλίσεις Υγείας, αποτελεί η δυσάρεστη κατάσταση που αντιμετωπίζει ο πελάτης στα Δημόσια Νοσοκομεία, με την ελλιπή περίθαλψη και τις λίστες αναμονής. Με αυτόν τον τρόπο αναπτύσσεται διαρκώς η ιδιωτική ασφάλιση η οποία αποτελεί τον «τρίτο πυλώνα» ασφάλισης" τόνισε.


Τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα

Σύμφωνα με στοιχεία που έχουν δημοσιευθεί από τις Αρμόδιες Αρχές, ο αριθμός των ανασφάλιστων οχημάτων, υπολογιζόταν πως ξεπερνούσε τα 1.100.000 την τελευταία δεκαετία. Μετά τους δύο ηλεκτρονικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 2 περίπου έτη η κατάσταση άρχισε να ξεκαθαρίζει αφού πολλά οχήματα ασφαλίστηκαν, ενώ παράλληλα ιδιοκτήτες κάποιων εξ’ αυτών κατέθεσαν τις πινακίδες των οχημάτων τους ή προχώρησαν σε διαγραφή λόγω μη χρήσης.

"Σήμερα ο αριθμός έχει μειωθεί αρκετά, υπολογίζοντας τα ανασφάλιστα οχήματα σε 300.000 με 400.000. Παρά την παραπάνω μείωση, άποψή μου είναι πως οι έλεγχοι θα πρέπει να εντατικοποιηθούν (σε ηλεκτρονική βάση και μη), με σωστά πάντα κριτήρια, αφού ένα κινούμενο ανασφάλιστο όχημα αποτελεί μια «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί!" υπογράμμισε ο Νεοκλής Τσάφος.

Οι αλλαγές στην ασφαλιστική αγορά την επόμενη πενταετία

Σύμφωνα με τον κ. Τσάφο με τη νέα νομοθεσία (IDD) ο ασφαλιστικός κλάδος θα υποστεί ριζικές αλλαγές! Ως πλέον επίκεντρο πληροφόρησης και σωστής ενημέρωσης αποτελεί ο υποψήφιος ασφαλιζόμενος πελάτης. Αυτό σημαίνει πως σε όλα τα δίκτυα διανομής σταματά η αόριστη ενημέρωση καθώς και οι «πιέσεις» που πολλές φορές ασκούνταν στον πελάτη για την επιλογή συγκεκριμένου προϊόντος χωρίς καν ενημέρωση ή εξήγηση των παροχών αυτού. "Παράλληλα, αυτές οι αλλαγές σε συνδυασμό με την συνεχή μόρφωση του επαγγελματία διαμεσολαβητή, συμπληρώνοντας 75 ώρες επαναπιστοποίησης γνώσεων ανά 5ετία, θα δώσει στον χώρο μας άλλη πνοή, ξεκαθαρίζοντας ακόμα περισσότερο το τοπίο.

Σε αυτό το σημείο μοναδικό προβληματισμό στον επαγγελματία ασφαλιστικό διαμεσολαβητή αποτελεί η ισότιμη αντιμετώπιση όλων των δικτύων διανομής που θα πρέπει επανειλημμένα να γίνεται από την Εποπτική Αρχή" μας διευκρίνισε.