Τα πανεπιστήμια της χώρας προσπαθούν να βγουν από την ελληνική εσωστρέφεια, αναπτύσσοντας σχέσεις με αντίστοιχα ευρωπαϊκά, διεκδικώντας έναν δυναμικό ρόλο στη νέα πρόκληση που θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τον ακαδημαϊκό της "χάρτη"

Στην δημιουργία δηλαδή ευρωπαϊκών πανεπιστημίων.  Μέσα σε αυτά τα πανεπιστήμια που έχουν συνάψει ήδη της πρώτες τους συμμαχίες με ευρωπαϊκά ΑΕΙ είναι και το Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα όσα διαβάζουμε στην "Καθημερινή" η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη δημιουργία δικτύων ευρωπαϊκών πανεπιστημίων. Κύριος στόχος της είναι η ενίσχυση ενδοευρωπαϊκής έρευνας και ακαδημαϊκής γνώσης ώστε τα ευρωπαϊκά ΑΕΙ να ανταγωνιστούν τα συνεχώς ανερχόμενα ασιατικά ΑΕΙ αλλά και τις παραδοσιακές δυνάμεις των αμερικανικών πανεπιστημίων.

Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή έχει δημοσιεύσει πρόσκληση («Erasmus+ – Key Action 2 – European University» όπως ονομάζεται), για την ίδρυση έξι ευρωπαϊκών πανεπιστημίων, με προθεσμία υποβολής προτάσεων έως τις 28 Φεβρουαρίου, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια τρία έτη.

Η Επιτροπή έχει προτείνει το εγχείρημα να αναπτυχθεί σε τρεις φάσεις, ξεκινώντας από την ίδρυση δικτύου πανεπιστημίων με κοινή παροχή προγραμμάτων σπουδών με χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως φοίτησης. Θα ακολουθήσει η δημιουργία κοινοπραξιών και κατόπιν η σύσταση ιδρυμάτων.

Οι κοινοπραξίες που θα συσταθούν θα είναι από τρία έως οκτώ πανεπιστήμια χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ έχουν τεθεί και γεωγραφικοί περιορισμοί. Ενδεικτικά, θα προκριθεί τυχόν γεωγραφική διασπορά των ΑΕΙ σε κάθε πρόταση.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, σύμφωνα με τα όσα αναφέρει στην εφημερίδα η Πρύτανις Βενετσάνα Κυριαζοπούλου, έχει έλθει σε επαφή για την υποβολή πρότασης με τέσσερα πανεπιστήμια, από τις Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία και Πορτογαλία, ενώ συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις με άλλα πανεπιστήμια.

Το όλο εγχείρημα στηρίζει ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος έχει έχει δεσμευθεί στη Σύνοδο Πρυτάνεων να καταθέσει νόμο στη Βουλή με τον οποίο θα ορίζονται τα κριτήρια εισαγωγής των Ελλήνων φοιτητών στα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια.