Μια νέα ειδική εφαρμογή του έξυπνου συστήματος πάρκινγκ έρχεται και στην Πάτρα για να δώσει λύσεις στο θέμα της στάθμευσης και κατά συνέπεια στο κυκλοφοριακό που αντιμετωπίζει η αχαϊκή πρωτεύουσα στους κεντρικούς της δρόμους και στο ιστορικό της κέντρο. 

Πρόκειται για μια εφαρμογή που στην ουσία θα έχει την δυνατότητα να ανιχνεύει την κατάσταση των θέσεων στάθμευσης, μέσα από εξειδικευμένους αισθητήρες που θα τοποθετηθούν στο οδόστρωμα ή και από οπτικούς αισθητήρες. 

Το έργο έχει σχεδιαστεί από το υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής και ήδη η διαβούλευση του έχει ολοκληρωθεί. Το σύστημα που θα διαμορφωθεί θα βασίζεται στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα σε λύσεις που θα χρησιμοποιούν το διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of Things) στις έξυπνες εφαρμογές σε κινητά τηλέφωνα.

Στόχος του προγράμματος που θα εφαρμοστεί σε 20 μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας, μεταξύ αυτών και στην Πάτρα, είναι η επίλυση της καθημερινής αναζήτησης θέσης στάθμευσης, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς επιβαρυντικούς παράγοντες του κυκλοφοριακού. Ενδεικτικό είναι εξάλλου ότι το 30% της κυκλοφοριακής συμφόρησης δημιουργείται από ΙΧ που αναζητούν πάρκινγκ. Το αποτέλεσμα της συμφόρησης αυτής είναι ο εκνευρισμός, η σπάταλη καύσιμων, η απώλεια χρόνου και η ρύπανση του περιβάλλοντος.

Το σύστημα θα περιλαμβάνει ειδικές προδιαγραφές τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους ευάλωτους χρήστες, όπως είναι τα άτομα μειωμένης κινητικότητας. Ειδικά για τα άτομα µε ειδικές ανάγκες, το σύστημα θα φροντίζει για τη διασφάλιση της διαθεσιμότητας των θέσεων στάθμευσης με ειδικούς αισθητήρες. 

Η ειδική αυτή εφαρμογή πρόκειται να λύσει τα χέρια των οδηγών της Πάτρας η οποία προ ορισμένων μηνών είχε προχωρήσει πειραματικά στη συγκεκριμένη εφαρμογή με τοποθέτηση αισθητήρων στην οδό Πατρέως.

Τι περιλαμβάνει το έργο - Οι εφαρμογές του

Το έργο που σχεδιάστηκε από τη Γενική Γραµµατεία Ψηφιακής Πολιτικής έχει εκτιµώµενο προϋπολογισµό 20 εκατοµµυρίων ευρώ χωρίς ΦΠΑ και διάστηµα υλοποίησης τριάντα µηνών και θα περιλαµβάνει:

Τεχνολογία Geo-Location: Ο οδηγός θα βρίσκει θέση στάθµευσης µέσω smartphone.

Εφαρµογή PDA: Ο δηµοτικός αστυνοµικός λαµβάνει στο PDA του αυτόµατα εντολές για παράνοµη στάθµευση, για την περιοχή επέµβασής του και µόνο, µε αποτέλεσµα να περιορίζονται οι µετακινήσεις του.

Εφαρµογές για smartphone: ∆ίαυλος επικοινωνίας µεταξύ του εµπορικού κόσµου της περιοχής και οδηγών-επισκεπτών που θα δίνει πληροφορίες για προσφορές, νέες αφίξεις προϊόντων κ.λπ., χωρίς χρέωση.

Ευελιξία πληρωµών: Πληρωµή µε πολλούς εναλλακτικούς τρόπους (ξυστή κάρτα, αγορά προπληρωµένου χρόνου στάθµευσης, χρήση κινητού, µέσω SMS ή εφαρµογών πληρωµής για smartphone, φωνητικής πύλης IVR).

Αισθητήρες στάθµευσης: Αισθητήρες στάθµευσης που ελέγχουν τη θέση στάθµευσης και µπορούν να τοποθετηθούν στο οδόστρωµα ή στο πεζοδρόµιο και θα λειτουργούν µε µπαταρία.

Τεχνολογία Loyalty Scheme: Το σύστηµα θα προβλέπει ενέργειες επιβράβευσης για όσους το χρησιµοποιούν συχνά, ενισχύοντας τη σχέση του δήµου µε τους πολίτες αλλά και την εικόνα του συστήµατος.