Ανεβαίνοντας τα σκαλιά της Αγίου Νικολάου στην Πάτρα, η θεά από εκεί πάντα σε ανταμείβει.  Ένα μεγάλο τμήμα της πολλής βρίσκεται μπροστά στα πόδια σου…

Ο μόλος, το παλιό λιμάνι, τα μπλε νερά του Πατραϊκού κόλπου  και το μάτι χάνεται στα βουνά της Αιτωλοακαρνανίας.

Οι συγκεκριμένες εικόνες που ακολουθούν  είναι λίγο διαφορετικές…  πιο «λευκές» θα μπορούσαμε να τις χαρακτηρίζουμε.

Τα βουνά Βαράσοβα και Παλιοβούνα χιονισμένα κλέβουν την παράσταση! Οι εικόνες άκρως χειμωνιάτικες…