Τα συμπεράσματα του "Triton" περιμένουν οι φορείς για να προχωρήσουν σε παρεμβάσεις που αφορούν την διάσωση της παράκτιας γραμμής της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής από την διάβρωση των ακτών. 

Ο "Triton" που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών και έχει σαν βασικό του σκοπό τη βελτίωση του κόστους και της αποτελεσματικότητας των αποφάσεων που λαμβάνονται για την διαχείριση της παράκτιας ζώνης. 

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προμήθεια και την εγκατάσταση δύο μετεωρολογικών σταθμών, δύο παλιρροιογραφικών σταθμών κι ενός κυματογράφου που θα παρακολουθούν νυχθημερόν την συμπεριφορά των θαλασσών μας. Ο Triton είναι ένα μοντέλο ολοκληρωμένης διαχείρισης των παράκτιων ζωνών μεταξύ Απουλίας της Ιταλίας και Δυτικής Ελλάδας, για την προστασία των παράκτιων περιοχών, έχοντας ως σκοπό του τη μείωση των συνεπειών της διάβρωσης των ακτών.

Οι προτάσεις που θα εκπονηθούν μέσα από αυτό όταν ολοκληρωθεί θα σχετίζονται με τον σχεδιασμό κατάλληλων εργαλείων εκτίμησης της διακινδύνευση λόγω διάβρωσης, με την υποστήριξη των παράκτιων δήμων και των τελικών δικαιούχων στην εύρεση πόρων και την πρόσβασή τους σε διακρατικά προγράμματα, αλλά και τη μεταφορά της γνώσης από το δημόσιο στους τελικούς χρήστες (ωφελούμενους και επενδυτές) για την εξισορρόπηση των επιπτώσεων και των κινδύνων που προκαλεί η παράκτια διάβρωση.

Σύμφωνα με τους καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από αυτή την σοβαρή και σε βάθος έρευνα θα είναι σπουδαίας σημασίας, σε  τέτοιο βαθμό που θα μπορούσαν να αλλάξουν τα δεδομένα για την μελέτη του φαινομένου και φυσικά θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη από τους φορείς, προτού αποφασίσουν τις παρεμβάσεις στις παραλίες της περιοχής  για την αντιμετώπιση του.  

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 24μηνη και θα ολοκληρωθεί στις 16 Απριλίου 2020. Ο συνολικός προϋπολογισμός του είναι 858.489,59 ευρώ.