Το αίτημα του Εμπορικού Εισαγωγικού Συλλόγου Πατρών προς το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης για παράταση της προθεσμίας δήλωσης επαγγελματικών λογαριασμών έγινε αποδεκτό. Με τη νέα ΚΥΑ που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β' 5619 - υπ’ αριθ. ΔΕΑΦ 1184793 ΕΞ 2018) δίνεται παράταση στην υποχρέωση των επαγγελματιών να δηλώσουν ηλεκτρονικά στον διαδικτυακό τόπο της ΑΑΔΕ (www.aade.gr) τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς, στον/ους οποίο/ους αποδέχονται συναλλαγές που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα έως την 15η Ιανουαρίου 2019.

"Συνεχίζουμε τις παρεμβάσεις και τον αγώνα μας ούτως ώστε ο δηλωθείς επαγγελματικός λογαριασμός να είναι ακατάσχετος και τροφοδότης λογαριασμός των λειτουργικών και παγίων εξόδων της επιχείρησης. Υπενθυμίζουμε ότι απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στην τήρηση του ως άνω πλαισίου από τους επιχειρηματίες διότι οι κυρώσεις είναι σημαντικές. Συγκεκριμένα, για τον έμπορο που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του, προβλέπεται για την μη δήλωση Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1000) ευρώ και για την εκπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στον διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. διοικητικό πρόστιμο ύψους εκατό (100) ευρώ. Τα εν λόγω πρόστιμα επιβάλλονται από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., ο οποίος είναι αρμόδιος για την παραλαβή της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του υπόχρεου, και εισπράττονται κατά τις Διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Συγχρόνως ο Εμπορικός Εισαγωγικός Σύλλογος Πατρών επιμένει και στο αίτημά του προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης κ. Ιωάννη Δραγασάκη που αφορά στην επέκταση χρήσης του εξωδικαστικού μηχανισμού ώστε να έχουν τη δυνατότητα να καλυφθούν επιχειρήσεις με χρέη κάτω των 20.000 ευρώ. Η εν λόγω επέκταση του εξωδικαστικού μηχανισμού θα αποτελέσει ανάσα ανακούφισης για χιλιάδες συναδέλφους και επιχειρηματίες και ο ΕΕΣΠ θα συνεχίσει τον αγώνα του προς αυτή την κατεύθυνση.", αναφέρει σχετική ανακοίνωση.