Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την μελέτη του έργου «Επισκευή και Ενίσχυση του Θεάτρου Τέχνης» με προϋπολογισμό 1.800.000 ευρώ, και την υποβολή της στο πλαίσιο επιχειρησιακού προγράμματος.

Ανοίγει έτσι ο δρόμος για την επισκευή του Θεάτρου Τέχνης και την απόδοσή του στον Πατραϊκό λαό, ως Πολυχώρος Πολιτισμού.

Το Θέατρο Τέχνης είχε κατασκευαστεί για τις ανάγκες της «Πάτρας Πολιτιστική Πρωτεύουσα 2006» και στη συνέχεια λεηλατήθηκε.