Για ένατη (9η) συνεχή χρονιά παραμένουν σταθερά και δίχως καμία αύξηση όλα τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου Ερυμάνθου (Η/Φ, Καθαριότητα, Ύδρευσης, άρδευσης, Τ.Α.Π., κλπ.) και για το οικονομικό έτος 2019. Αυτό αποφάσισε στην τελευταία του συνεδρίαση το Δ.Σ του Δήμου μετά από εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.

Στην ίδια συνεδρίαση έγινε αποδοχή της ένταξης των έργων με τίτλο «Ανάπλαση-Διαμόρφωση Ιστορικού Κέντρου Χαλανδρίτσας - Τμήμα2 – Ενότητα Αγ. Αθανασίου» καθώς και του έργου με τίτλο «Αντιπλημμυρική Προστασία σε οικισμούς του Δήμου Ερυμάνθου», τα οποία χρηματοδοτούνται από το Π.Ε.Π. (ΕΣΠΑ) της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδος, η οποία ανταποκρίθηκε σε σχετικό αίτημα του Δήμου, με χρηματοδότηση 1.666.022€ και 1.612.000€ αντιστοίχως.

Επίσης το Δ.Σ ενέκρινε τη μελέτη εκτέλεσης του έργου με τίτλο «Επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων τους στο Δήμο Ερυμάνθου» προϋπολογισμού 47.253,55€ που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» του Υπ. Εσωτερικών με 33.400,00€ και Δημοτικούς πόρους 13.853,55€ και αναφέρεται σε πολλά σχολεία του Δήμου.

Με απόφαση του Δ.Σ μετά από πρόταση της Δημοτικής Αρχής θα υποβληθεί πρόταση ένταξης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια συστήματος Τηλεμετρίας – Αυτοματισμού - Εξοικονόμησης Ενέργειας και ελέγχου διαρροών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Ερυμάνθου» στο Ε.Π «Δυτική Ελλάδα» με προϋπολογισμό 1.666.022€ (προ ΦΠΑ). Πρόκειται για ένα σημαντικό έργο, μέσω του οποίου θα υπάρξει η δυνατότητα ελέγχου και εποπτείας ολόκληρου του υδρευτικού δικτύου του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων.

Τέλος και μεταξύ άλλων αποφάσεων το Δ.Σ. αποφάσισε τον ορισμό τον ορισμό του Δημοτικού Συμβούλου Βέρρα Ηλία (ο οποίος αντικατέστησε στο Δημοτικό συμβούλιο τον αποβιώσαντα Νίκο Γιαρκιά) στη θέση του προέδρου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Ερυμάνθου (ΔΗ.Κ.Ε.ΕΡ.).
Κατά την έναρξη της Συνεδρίασης το Δ.Σ κράτησε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των Δημοτικών Συμβούλων Νίκου Γιαρκιά και Γιώργου Τσουμπρή, οι οποίοι απεβίωσαν πρόσφατα.