Ο βουλευτής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Σπαρτινός, κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Οδικής Ασφάλειας με θέματα α. Κυκλοφοριακή αγωγή και η Ευρωπαϊκή εμπειρία και β. Το κοινωνικό κεκτημένο στην ασφαλιστική αστική ευθύνη και η παραβίασή του στην Ελληνική έννομη τάξη, μεπροσκεκλημένο τον κ. Γεώργιο Αμπατζή, δικηγόρο επί τιμή από την Πάτρα και με μεγάλη εμπειρία στα θέματα αυτά, εστίασε κυρίως στα ζητήματα της ασφαλιστικής κάλυψης και του επικουρικού κεφαλαίου καθώς και στην επέκταση προγραμμάτων εκπαίδευσης στην κυκλοφοριακή αγωγή.

Συγκεκριμένα, μετά την παρουσίαση από τον κ. Αμπατζή των προβλημάτων που δημιουργούνται με την υπάρχουσα νομοθεσία στον τομέα της υποχρεωτικής κάλυψης της αστικής ευθύνης του αυτοκινήτου και κυρίως στον περιορισμό των αποζημιώσεων που οφείλει το επικουρικό κεφάλαιο στους ζημιωθέντες, στην περίπτωση που έχει ανακληθεί η άδεια λειτουργίας μιας ασφαλιστικής επιχείρησης ή αυτή έχει πτωχεύσει, ο βουλευτής εκτίμησε ότι δημιουργείται αδικία και ανισότιμη μεταχείριση μεταξύ των πολιτών της χώρας μας, όπως και μεταξύ των Ελλήνων και των Ευρωπαίων πολιτών. Πρότεινε δε στην Επιτροπή και στο μέτρο που της αναλογεί να αναλάβει πρωτοβουλία και να εισηγηθεί προς τα αρμόδια Υπουργεία την βελτίωση της σχετικής νομοθεσίας ώστε να αρθούν οι αδικίες.

Τέλος, αναφορικά με το θέμα της κυκλοφοριακής αγωγής και το θετικό αποτέλεσμα που έχει παραχθεί με την εισαγωγή αντίστοιχου προγράμματος στο δημοτικό, ο Κ. Σπαρτινός πρότεινε την διεύρυνσή του και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης καθώς και τον εμπλουτισμό του με νέο υλικό. Η συνεχής εκπαίδευση και η ενημέρωση οδηγεί σε ένα συνολικά καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο στη συμπεριφορά των οδηγών όσο και των πεζών.


Ο Κ. Σπαρτινός στην Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας για αποζημιώσεις από επικουρικό κεφάλαιο (13/12/2018)