Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας - Τμήμα Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ν. Αιτωλοακαρνανίας και την ΔΕΔΑ Α.Ε. συνεχίζουν μεθοδικά όλες εκείνες τις απαραίτητες κινήσεις οι οποίες θα μπορέσουν φέρουν πιο κοντά στη Δυτική Ελλάδα το φυσικό αέριο κάνοντας σταθερά και σημαντικά βήματα προς το στόχο.

"Είναι πλέον εμφανές ότι ένα πολυετές αίτημα των πολιτών μετά από συνεχείς προσπάθειες συγκεκριμένων θεσμών της περιοχής μας μοιάζει έχει πάρει το δρόμο του για να γίνει πραγματικότητα. Δεν έχει περάσει πολύς καιρός όπου αρκετοί στην περιοχή μας θεωρούσαν ανέφικτη την εν λόγω προσπάθεια που όμως, όπως φαίνεται σήμερα δικαιώνεται για τους ανωτέρω συνεργαζόμενους εμφατικά. Έτσι σύμφωνα με το προς υλοποίηση σχέδιο αναμένεται να παροχετευθούν με φυσικό αέριο με την ολοκλήρωση κατασκευής του σημερινού σχεδιασμού 1.778 συνδέσεις καταναλωτών στην πόλη της Πάτρας, 772 στην πόλη του Αγρινίου και 165 στην πόλη του Πύργου.

Η ένταξη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018 του έργου με τίτλο «Ανάπτυξη δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου μέσης και χαμηλής πίεσης στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας» με το σύνολο της προϋπολογισθείσας δημόσιας συμμετοχής ήτοι ποσό 18.516.251€ που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης αποτελεί ένα ακόμη βήμα στην εξασφάλιση υλοποίησης της α’ φάσης του έργου εντός του χρηματοδοτικού πλαισίου ΕΣΠΑ 2014-2020.

Με την ανωτέρω ένταξη δίνεται η δυνατότητα στον φορέα υλοποίησης του έργου να εξασφαλίσει το δικό του μερίδιο χρηματοδότησης καθώς επίσης και να προβεί σε όλες τις απαραίτητες επιπλέον ενέργειες προς την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Ο στόχος πλέον είναι κοντά" αναφέρει το δελτίο Τύπου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.