Ο Γιώργος Παράμερος στο Παραδοσιακό Καφενέ "Πέτρινο Αγίας Σοφίας"