Ολοκληρώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου το πρώτο διδακτικό τρίμηνο στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας μας. Τα πολλαπλά προβλήματα που αντιμετώπισαν τα σχολεία και οι εκπαιδευτικοί όλο αυτό το χρονικό διάστημα συνηγορούν στην άποψη πως σε πολλά σχολεία πήγε χαμένος πολύτιμος διδακτικός χρόνος και η εκπαιδευτική κοινότητα βίωσε τη συνεχή υποβάθμιση του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα:

  • Τα πολλά κενά εκπαιδευτικών για μεγάλο χρονικό διάστημα, που υπήρξαν στα σχολεία, δημιούργησαν σοβαρά προβλήματα στη μαθησιακή διαδικασία, χιλιάδες διδακτικές ώρες πήγαν χαμένες και πολλοί μαθητές εισέπραξαν άνιση μεταχείριση.
  • Τα ολοήμερα τμήματα υπολειτούργησαν για περίπου δύο μήνες, με αποτέλεσμα αρκετοί γονείς να διαγράψουν τα παιδιά τους από αυτά και να αναζητήσουν άλλους τρόπους για τη φύλαξή τους τις μεσημβρινές ώρες. Άλλοι εργαζόμενοι γονείς, υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία μέχρι να λειτουργήσει με πληρότητα το ολοήμερο σε πολλά σχολεία.
  • Ακόμη και σήμερα σε ορισμένα σχολεία εξακολουθούν να υπάρχουν προβλήματα από ελλείψεις εκπαιδευτικών και από υπερπληθή τμήματα, που περιμένουν ακόμη δάσκαλο για να διχοτομηθούν ή τριχοτομηθούν, για να προσφερθεί πιο ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές.
  • Η παιδαγωγική υποβάθμιση του ολοήμερου σχολείου έπιασε πραγματικά πάτο, εφόσον η υποστήριξη της μελέτης των μαθητών σε αυτό με εκ περιτροπής εκπαιδευτικούς αποδεικνύεται άκρως αναποτελεσματική. Αυτός ο τρόπος μελέτης, επιπλέον, έχει επιφέρει τσαλάκωμα και υποβάθμιση του πρωινού προγράμματος του σχολείου.
  • Οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών από σχολείο σε σχολείο για να καλύψουν έκτακτες απουσίες συναδέλφων ή νέα κενά που δημιουργούνταν, τάραξαν το παιδαγωγικό κλίμα σε πολλές σχολικές μονάδες και αναστάτωσαν την επαγγελματική, αλλά και την προσωπική και οικογενειακή ζωή των εκπαιδευτικών.
  • Οι παράλληλες στηρίξεις κάλυψαν τα παιδιά που έχουν ανάγκη μόλις την περασμένη εβδομάδα.
  • Τα ωρολόγια προγράμματα τροποποιήθηκαν πολλές φορές κατά τη διάρκεια του πρώτου διδακτικού τριμήνου, με αποτέλεσμα οι Διευθυντές των σχολείων μαζί με τους Συλλόγους Διδασκόντων να πονοκεφαλιάσουν πολλές φορές για να μπει το νερό στο αυλάκι.
  • «Η τσάντα στο σχολείο» είναι ένα ανούσιο επικοινωνιακό μέτρο, που δεν προσθέτει κάτι στην ποιότητα της εκπαίδευσης, παρά δημιουργεί προβλήματα σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
  • Η παιδαγωγική υποστήριξη των σχολείων και των εκπαιδευτικών ήταν μηδενική, εφόσον καταργήθηκαν οι Σχολικοί Σύμβουλοι και οι Νέες Δομές της Εκπαίδευσης ακόμη είναι άφαντες από τα σχολεία.
  • Η επιμορφωτική στήριξη των εκπαιδευτικών για πρώτη φορά φέτος ήταν εντελώς ανύπαρκτη, εφόσον δεν οργανώθηκε από κανέναν υπεύθυνο ούτε μια παιδαγωγική συνάντηση. Ιδιαίτερα, οι νέοι συνάδελφοι αναπληρωτές δεν είχαν καμία παιδαγωγική υποστήριξη και καθοδήγηση.

Οι διαβεβαιώσεις, λοιπόν, στην αρχή της σχολικής χρονιάς για «κανονικότητα» στη λειτουργία των σχολείων αποδείχτηκαν αναληθείς και φαίνεται πως εξυπηρετούσαν επικοινωνιακούς σκοπούς. Τα άλυτα προβλήματα της εκπαίδευσης και η ανεπαρκής εφαρμοζόμενη εκπαιδευτική πολιτική, δυσκόλεψαν το έργο των εκπαιδευτικών, ταλαιπώρησαν τους μικρούς μαθητές και υποβάθμισαν και άλλο το παρεχόμενο εκπαιδευτικό έργο. Η πίεση και τα βάρη στους εκπαιδευτικούς αυξήθηκαν. Η παιδαγωγική αποτίμηση του πρώτου διδακτικού τριμήνου είναι περισσότερο αρνητική. Ίσως να ήταν το χειρότερο των τελευταίων ετών.