Στην διημερίδα «Μιλάμε για την Πόλη» που διοργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος»  και το ινστιτούτο «ΠΡΟΣΩΠΑ» και στην ενότητα Διαχείριση Απορριμμάτων, παρουσίασε εισήγηση ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Προγραμματισμού, έχει την ευθύνη για την κυκλική οικονομία στη διαχείριση αποβλήτων, Βασίλης Θωμόπουλος.

Το θέμα της ομιλίας ήταν «Ο Σχεδιασμός και οι Δράσεις του Δήμου Πατρέων για την ανακύκλωση».

Στην ομιλία του ο Αντιδήμαρχος σημείωσε:

«Η διαχείριση των απορριμμάτων και η ανακύκλωση αντιμετωπίζονται ενιαία, κάτι που είναι φυσιολογικό γιατί όσο αυξάνεται η ανακύκλωση τόσο μειώνεται το σκουπίδι που θάβεται ή επεξεργάζεται με άλλο τρόπο. Θα ξεκινήσω με το τεχνικό κομμάτι και η ομιλία θα καταλήξει στο πολιτικό κομμάτι.

Είμαστε ευχαριστημένοι με τη δουλειά που γίνεται από το Δήμο της Πάτρας για την Ανακύκλωση; Κάνουμε την αυτοκριτική μας και λέμε όχι. Όμως το αισιόδοξο και ευχάριστο είναι ότι ο Δήμος Πατρέων οργανώνεται, και στο θέμα της ανακύκλωσης, έστω και με καθυστέρηση. Έχει συγκροτήσει ομάδα εργασίας για την Ανακύκλωση, από εργαζόμενους του Δήμου, που θα συντάξουν Τοπικό Σχέδιο για την Ανακύκλωση, συμπληρωματικό στο Τοπικό Σχέδιο για τα Απορρίμματα, πολυσέλιδο κείμενο με βάση την κείμενη νομοθεσία αλλά και τον ΕΣΔΑ και τον ΠΕΣΔΑ. Ο εθνικός και περιφερειακός σχεδιασμός για τα απορρίμματα απορρέουν από κοινοτικές κατευθύνσεις, και αποτελούν στενό κορσέ για τους Δήμους.

Άμεσα θα πάρουμε μια σειρά από μέτρα για να βελτιωθεί η κατάσταση. Ξεκινάμε καμπάνια για την ανακύκλωση, με ειδικό στόχο τους εμπόρους που έχουν και μεγάλη παραγωγή ανακυκλώσιμων αλλά και στα σχολεία, αφού οι μαθητές είναι οι καλύτεροι πρέσβεις της Ανακύκλωσης. Επίσης, θα τοποθετηθούν 130 κίτρινοι κάδοι για το χαρτί, κυρίως σε δημόσιες υπηρεσίες και σχολεία. Γίνονται πιλοτικές δράσεις κομποστοποίησης στους παιδικούς σταθμούς, κυρίως για να μάθουν τα παιδιά την ανακύκλωση. Θα έρθει σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο το Τοπικό Σχέδιο για την Ανακύκλωση, ενώ θα δοθεί και στη δημοσιότητα, ενώ είμαστε ανοιχτοί σε θετικές προτάσεις συμβολής, βελτίωσης του σχεδίου. Το σχέδιο θα προσπαθήσει να εμπλέκει τα διαμερίσματα, τους τοπικούς συλλόγους, τους φορείς, για τα ζητήματα της Ανακύκλωσης.

Όλα αυτά είναι σε επίπεδο άμεσων ενεργειών. Είμαστε σε μειονεκτικό έδαφος, αφού οι στόχοι που έχουν τεθεί για 40 και 50% ανακύκλωση είναι εξωπραγματικοί. Κανένας δήμος στην Ελλάδα δεν τους προσεγγίζει. Τα ποσοστά αυτά είναι στις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, μετά από προσπάθειες και δράσεις δεκαετιών αλλά και αρνητικά μέτρα, αντικίνητρα δηλαδή πρόστιμα για όσους δεν διαχωρίζουν τα σκουπίδια στην πηγή. Είναι πολύ απαιτητικές οι προδιαγραφές, χωρίς να δίνονται ταυτόχρονα στους Δήμους χρηματοδοτικά εργαλεία και νομοθετικό πλαίσιο. Το υφιστάμενο νομικό πλαίσιο έχει πολλά κενά και αντιφάσεις, ο Κλεισθένης, πέρα από τα πολλά που έχουν καταλογιστεί, αποτελεί σοβαρό προχειρογράφημα στα θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και θα δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο μέλλον. Παράδειγμα είναι η συνένωση των ΦοΔΣΑ και προβλήματα που εντοπίζουμε και δεν ρυθμίζονται νομοθετικά.

Πρόσφατα άνοιξαν από την Περιφέρεια προσκλήσεις για να φτιαχτεί μια σοβαρή υποδομή για την Ανακύκλωση. Αναφέρομαι στα βιοαπόβλητα, στην αποκομιδή του καφέ κάδου αλλά και την πρόσκληση για τα πράσινα σημεία και τις γωνιές ανακύκλωσης. Ο Δήμος ετοιμάζεται με πυρετώδεις ρυθμούς και πολλά προβλήματα για να υποβάλλει στις προσκλήσεις, οι οποίες έχουν προθεσμίες που λήγουν τους επόμενους μήνες. Πως μεταφράζονται αυτά πρακτικά; Θα φτιαχτούν μεσοπρόθεσμα πράσινο σημείο και πολλές γωνιές ανακύκλωσης, βήμα το βήμα θα προωθείται ο σχεδιασμός και θα πυκνώνει το δίκτυο. Επίσης, τα οργανικά, που αποτελούν τα “χειρότερα” από όσα θάβονται (μεγάλος όγκος, παράγεται πολύ βιοαέριο και στραγγίδια) θα διαλέγονται ξεχωριστά και θα επεξεργάζονται από τη Μονάδα Βιοαποβλήτων.

Το ζήτημα της διαχείρισης απορριμμάτων είναι κατ εξοχήν πολιτικό. Αυτό αποτυπώνεται σε όλη τη συζήτηση, στα ειδικά συνέδρια, στην ΚΕΔΕ. Εδώ ο Δήμος της Πάτρας, που είναι ο τρίτος δήμος της Ελλάδας, έχει σοβαρότατες δυσκολίες για να διαχειριστεί τα απορρίμματα. Απαιτείται εθνικός σχεδιασμός για τα απορρίμματα και την ανακύκλωση, να λύνονται τα θέματα με ευθύνη του κεντρικού κράτους και όχι των Δήμων ή των Περιφερειών.

Δεν είμαστε ικανοποιημένοι από την μέχρι τώρα δουλειά μας σαν Δήμος για την Ανακύκλωση, έχουμε καθυστερήσεις, αλλά οργανωνόμαστε, προετοιμαζόμαστε ώστε σιγά-σιγά να προσεγγίζουμε τους στόχους που έχουν τεθεί και να βελτιωθεί η κατάσταση».