Επιστημονική ημερίδα – Forum με θέμα : «Εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού και των Τοπικών Μονάδων Υγείας. Από τη θεωρία στη πράξη», Πάτρα 15 Δεκεμβρίου 2018

Το Κέντρο Υγείας Νότιου Τομέα Πατρών σε συνεργασία με την 6η ΥΠΕ και το Τμήμα Περίθαλψης και Κοινωνικής Μέριμνας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας διοργανώνει επιστημονική ημερίδα – Forum με θέμα : «Εφαρμογή του θεσμού του Οικογενειακού Ιατρού και των Τοπικών Μονάδων Υγείας. Από τη θεωρία στη πράξη» το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018 και ώρες 9.00 – 19.30 στο αμφιθέατρο « Σωκράτης » του Συνεδριακού Κέντρου του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας στην Πάτρα.

Η ημερίδα απευθύνεται στους επαγγελματίες υγείας & το διοικητικό προσωπικό των Κέντρων Υγείας και ΤΟΜΥ της 6ης ΥΠΕ.