Εντατικοί έλεγχοι σε όλες τις αλυσίδες εμπορίας κρέατος θα ξεκινήσουν εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και στην αγορά της Πάτρας. 

Οι έλεγχοι θα γίνουν από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και θα διενεργηθούν σε επιχειρήσεις εμπορίας ζώων, σφαγεία, μεταποιητικές επιχειρήσεις και σε κρεοπωλεία, με στόχο την προστασία του καταναλωτή που θα σπεύσει αυτές τις ημέρες να προμηθευτεί διάφορα είδη για το εορταστικό τραπέζι. 

Οι έλεγχοι θα πραγματοποιηθούν από μικτά κλιμάκια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) και του ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ. Τα κλιμάκια θα ερευνούν εάν οι επιχειρήσεις συμμορφώνονται με όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη νομοθεσία (υποχρεωτική αναγραφή προέλευσης, εγγραφή στην ηλεκτρονική εφαρμογή «'Αρτεμις» κ.ά.).

Από τη πλευρά τους οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την εμπορία κρέατος είναι ετοιμασμένοι για τους ελέγχους υποστηρίζοντας ότι όλα είναι νομότυπα και ότι λειτουργούν προς όφελος του καταναλωτή και της δημόσιας υγείας.