Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση» καταγγέλλει την εταιρεία, που μέχρι πρότινος είχε τη διαχείριση του εργοστασίου ανακύκλωσης στην περιοχή της Ξερόλακκας Πατρών, για μεθόδευση παρέλκυσης των εργαζομένων της με σκοπό να απωλέσουν νόμιμες αποζημιώσεις τους, μετά από σκληρή, επικίνδυνη και ανθυγιεινή εργασία ετών.

Την περασμένη Παρασκευή πραγματοποιήθηκε διαδικασία παράδοσης - παραλαβής του εργοστασίου ανακύκλωσης της Ξερόλακκας στην Πάτρα, στο νέο ανάδοχο, έχοντας ειδοποιηθεί το προσωπικό (περίπου 60 άτομα) να προσέλθει στο εργοστάσιο προκειμένου να λάβει τις καταγγελίες των συμβάσεων εργασίας και τις αποζημιώσεις.

Και ενώ όλοι γνώριζαν ότι θα καταγγελθούν οι συμβάσεις εργασίας τους και ταυτόχρονα θα λάβουν τις νόμιμες αποζημιώσεις, ενημερώθηκαν ότι είχαν πραγματοποιηθεί νέες προσλήψεις σχεδόν όλων των εργαζομένων στη νέα εταιρεία, η οποία τους καλούσε να αναλάβουν εργασία από 1.12.2018, άλλως κανείς δεν θα μπορούσε να τους εγγυηθεί τη συνέχιση της εργασίας τους.

Ο Σύλλογος Ιδιωτικών Υπαλλήλων «Η Ένωση» ζήτησε τη συνδρομή της αστυνομίας, καταγγέλλοντας το νέο εργοδότη για καταχρηστική συμπεριφορά ως προσπάθεια παρέλκυσης των εργαζομένων με σκοπό να απωλέσουν το δικαίωμα τους για λήψη νόμιμης αποζημίωσης.

Οδηγήθηκαν όλοι μαζί στο αστυνομικό τμήμα και δόθηκαν ένορκες καταθέσεις, ενώ καταγγέλθηκε ότι οι εργαζόμενοι δεν έχουν πάρει ακόμα το Επίδομα Αδείας 2018 και δεν έχει καταβληθεί ο μισθός του Νοεμβρίου.

Με κατεπείγον έγγραφό της, η Ένωση ζητά από την Επιθεώρηση Εργασίας Πάτρας, να επιληφθεί άμεσα του ζητήματος για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.