Δημιουργίες και κατασκευές μελών της ομάδας εικαστικών/χειροτεχνίας αλλά και λοιπών μελών του Πολιτιστικού Ομίλου "Τέχνης Κίνηση", με Χριστουγεννιάτικα και άλλα θέματα.