Το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου Πατρέων για το 2019, συζητήθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Αντιδήμαρχος Αρχιτεκτονικού Έργου, Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, Χρήστος Κορδάς, στην εισήγησή του, αναφέρθηκε στις κυβερνητικές διακηρύξεις περί τέλους των μνημονίων και τη «δίκαιη ανάπτυξη», όμως η πραγματικότητα βοά όσον αφορά τη χειροτέρευση των συνθηκών ζωής της λαϊκής οικογένειας, εξαιτίας της συνέχισης των αντιλαϊκών πολιτικών της Κυβέρνησης και της Ε.Ε.

Στη συνέχεια τόνισε τα εξής μεταξύ άλλων:

«(…) Στο Δήμο αυξάνονται διαρκώς οι ανάγκες για νέους παιδικούς σταθμούς, νέα σχολεία.
Οι λαϊκές ανάγκες για ασφαλείς δρόμους, για πεζοδρόμια, για αγορά ελεύθερων χώρων αποτελούν και αυτά «μη ανταποδοτικά» έργα για την Κυβέρνηση. Ο Δήμος με ίδιους πόρους αναγκάζεται να σηκώνει το βάρος της συντήρησης των άθλιων οδοστρωμάτων της πόλης μας σε δρόμους μήκους εκατοντάδων χιλιομέτρων, των πλατειών των κοινόχρηστων χώρων. Και αυτό με τεράστια έλλειψη προσωπικού, και συνεπώς χωρίς κατάλληλη δομή υπηρεσιών.
Οι εργαζόμενοι του Δήμου και η Δημοτική Αρχή έχουν να επιδείξουν πρωτοφανή θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τα έργα:
Μέσα από νοικοκυρεμένο προγραμματισμό και τη σωστή διαχείριση των οικονομικών του Δήμου.

Μέσα από τη προσπάθεια των Τεχνικών μας υπηρεσιών για σύνταξη ολοκληρωμένων μελετών ώστε να είναι δυνατή η ένταξη μεγάλου αριθμού και προϋπολογισμού σε προγράμματα χρηματοδότησης (ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Πράσινο Ταμείο, Φιλόδημος κ.λ.π.).

Μέσα από τις ιδιαίτερες προσπάθειες των υπηρεσιών αυτεπιστασίας του Δήμου στο να οργανώσουν και παρακολουθήσουν την δουλειά ιδιαίτερα την άθλια αμειβομένων για 8 μήνες εργατοτεχνιτών οι οποίοι πέτυχαν «θαύματα».

Μέσα από τη συνεχή βελτίωση και αύξηση του στόλου των οχημάτων και μηχανημάτων του Δήμου με δεκάδες νέες αγορές , την προσπάθεια των εργαζόμενων στην καθαριότητα, του Διευθυντή, των Προϊσταμένων, των Εποπτών ,των οδηγών και χειριστών έχουμε επιτυχίες ως αποτέλεσμα της εργασίας τους

Με τη συνεχή προσπάθεια των λίγων εργαζόμενων στις προμήθειες για να διαθέτουμε επαρκείς ποσότητες υλικών για τα έργα του Δήμου
Είμαστε σε θέση και διαβεβαιώνουμε τον Πατραϊκό Λαό ότι έχουμε έτοιμες μελέτες και διεκδικούμε από την Κυβέρνηση, Περιφέρεια κ.λ.π. για να χρηματοδοτηθούν έργα από διάφορες πηγές (ΣΑΤΑ, Πόροι του Δήμου ,ΠΔΕ, ΕΣΠΑ κ.τ.λ.) που ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει τα 100.000.000 ευρώ!!!

Αν αθροίσουμε και τις προμήθειες, τα έργα για την διαχείριση των απορριμμάτων, τα έργα της ΔΕΥΑΠ, και τα έργα των διαφόρων Οργανισμών του Δήμου ο προϋπολογισμός τους υπερβαίνει συνολικά τα 200.000.000ευρώ!!!

Σημειωτέον ότι ήδη ο Δήμος και η ΔΕΥΑΠ έχουν σήμερα εγκεκριμένες στα προγράμματα χρηματοδοτήσεις και ενταγμένα έργα που υπερβαίνουν τα 80 εκατ. ευρώ!!!

Στόχος αφενός η βελτίωση των υποδομών της Πόλης μας ιδιαίτερα στις υποβαθμισμένες γειτονιές και παράλληλα η μείωση του μεγάλου ποσοστού ανεργίας του Τεχνικού κόσμου της Πόλης μας.

ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ

Οι ανάγκες για ανακατασκευή, συντήρηση, οδών και πεζοδρομίων είναι τεράστιες και χρόνο με το χρόνο αυξάνονται. Πρόκειται για δεκάδες χιλιόμετρα στο κέντρο της πόλης, στα διαμερίσματα και στις τοπικές κοινότητες. Ταυτόχρονα χρειάζονται νέες τσιμεντοστρώσεις και διανοίξεις οδών του σχεδίου πόλης, σε όλη την έκταση του Δήμου. Υπάρχουν εκατοντάδες αγροτικοί δρόμοι δεκάδων χιλιομέτρων που κάθε χρόνο χρήζουν συντήρησης, όπως και νέα μικρά τεχνικά έργα. Υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε φθαρμένα οδοστρώματα, πεζοδρόμια, διαγραμμίσεις, σε αντιστηρίξεις οδών, αποκατάστασης κατολισθήσεων, σε στηθαία ασφαλείας και κιγκλιδώματα, παρεμβάσεις σε χείμαρρους, ρέματα και αρδευτικά έργα. Επίσης έργα αντιπλημμυρικής προστασίας, πλην όμως τα ανωτέρω έργα δεν χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ, ενώ χαρακτηρίστηκε μόνο ο δρόμος από την Ξερόλακκα έως τον αρχαιολογικό χώρο της Βούντενης έχει χρηματοδοτηθεί από το πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας.
Παρά την υποστελέχωση της Διεύθυνσης Έργων Υποδομής οι εργαζόμενοι εκεί αγωνίζονται ώστε να ολοκληρωθούν μελέτες σε πρωτόγνωρα μεγέθη προϋπολογισμού 50 εκατ. ευρώ ή περίπου 25 εκατ. ευρώ μετά τις προσδοκώμενες εκπτώσεις στις προσφορές των εργολάβων.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Παρά την μεγάλη έλλειψη σε προσωπικό και πόρους, γίνεται προσπάθεια από την υπηρεσία για να υλοποιηθούν οι στόχοι που έχουμε θέσει ως Δημοτικό Συμβούλιο. Όσον αφορά την αγορά γης για πλατείες, για διανοίξεις οδών η υπάρχουσα νομοθεσία και τα μηδενικά χορηγούμενα από την Κυβέρνηση κονδύλια συμβάλλουν αρνητικά στην απόκτηση χώρων πρασίνου, αθλητισμού για σχολεία παιδικούς σταθμούς κ.λπ. Δυστυχώς η Πάτρα χάνει με μεγάλο ρυθμό τέτοια οικόπεδο αφού αποχαρακτηρίζονται και οικοπεδοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους λόγω έλλειψης χρημάτων .
Το 2019 για την εφαρμογή του Σχεδίου Πόλης διατίθενται πόροι για πληρωμές αγορών που δεν ολοκληρώθηκαν μέσα στο 2018.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

Η Δημοτική Αρχή της Πάτρας προχωρά με αποφασιστικά βήματα στην λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων ώστε να υλοποιηθούν έργα συνολικού ύψους 40 εκατ. ευρώ που θα επιλύσουν το τεράστιο πρόβλημα της διαχείρισης των απορριμμάτων.
Συγκεκριμένα με την κατασκευή μονάδας επεξεργασίας στου Φλόκα και με επέκταση του εκεί ΧΥΤΑ, με κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης για την μεταφορά των σκουπιδιών στου Φλόκα, με πολλαπλασιασμό της ποσότητας ανακυκλώσιμων και με αναβάθμιση του Κέντρου Ανακύκλωσης (ΚΔΑΥ), με μονάδες κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών, με Πράσινα Σημεία και Πράσινες Γωνιές, με πρόγραμμα συλλογής χαρτιού, με ενημέρωση των πολιτών κλπ.

Έχουμε αναφέρει επανειλημμένα και αναλυτικά στον πατραϊκό λαό και σε Συλλόγους της περιοχής ότι η υλοποίηση των ανωτέρω θα οδηγήσουν στο ΚΛΕΙΣΙΜΟ του ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας το συντομότερο δυνατόν.

Είναι γνωστό ότι αποτρέψαμε να πληρώνει ο πατραϊκός λαός 15 εκατ. ευρώ ετησίως σε επιχειρηματικό όμιλο που θα κατασκεύαζε και θα λειτουργούσε μεγάλο ιδιωτικό εργοστάσιο στου Φλόκα (μέσω ΣΔΙΤ) πράγμα που είχε δρομολογηθεί από τις προηγούμενες δημοτικές αρχές και κυβερνήσεις. Έτσι, σε τέτοιους δύσκολους για το λαό μας καιρούς, θα αυξάνονταν κατακόρυφα τα ανταποδοτικά τέλη προς όφελος μονοπωλιακών επιχειρήσεων.
Εμείς, αντίθετα από τους προηγούμενους, προχωρήσαμε αμέσως, και με τη μεγάλη πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, στη σύνταξη ενός νέου τοπικού σχεδίου, το οποίο εναρμονίστηκε με το πριν 1,5 χρόνο εγκεκριμένο περιφερειακό σχεδιασμό (ΠΕΣΔΑ) και με τον εθνικό σχεδιασμό (ΕΣΔΑ).
Αυτό το σχέδιο υλοποιείται με την μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα λαμβανομένου υπόψη των τεράστιων γραφειοκρατικών δυσλειτουργιών των κρατικών υπηρεσιών.

Συγκεκριμένα:

1. Όσον αφορά στην λειτουργία της Ξερόλακκας (η οποία είναι αδειοδοτημένη) αυτή υπερέχει θεαματικά σε σύγκριση με το παρελθόν. Εκεί γίνεται επιμελώς η υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, τα στραγγίσματα μαζεύονται και οδηγούνται μέσω δεξαμενών και αγωγών στον βιολογικό καθαρισμό της Πάτρας. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή και τρίτης μεγάλης δεξαμενής για να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη χωρητικότητα στραγγισμάτων στις περιπτώσεις μεγάλων και παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Καμία διαρροή λυμάτων δεν έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια.

Ολοκληρώνεται η διαδικασία για την δημοπράτηση του έργου καύσης του βιοαερίου στο υπάρχον κύτταρο ύψους 400.000 ευρώ, έργο με εξασφαλισμένη πίστωση από πόρους του Δήμου. Λαμβάνονται όλα τα δυνατά μέτρα υλοποίησης ενός συστήματος ηλεκτρονικής παρακολούθησης (κάμερες) για την αστραπιαία αντιμετώπιση τυχόν πυρκαγιάς.

2. Εντός του Νοεμβρίου ολοκληρώνεται από μεγάλο μελετητικό γραφείο της Αθήνας η μελέτη κατασκευής εργοστασίου στου Φλόκα προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ περίπου.

3. Έχουν συμβασιοποιηθεί με ανάλογα μελετητικά γραφεία και πραγματοποιούνται οι μελέτες α) επέκτασης του ΧΥΤΑ Φλόκα β) περιβαλλοντικής αδειοδότησης με χρονικές προθεσμίες τεσσάρων μηνών.

4. Ολοκληρώνονται οι μελέτες για δημιουργία Πράσινων σημείων και Πράσινων γωνιών από τις Υπηρεσίες του Δήμου, για να αυξηθεί η συλλογή ανακυκλώσιμων υλικών.

5. Υπάρχουν μελέτες εφαρμογής για την μεταφόρτωση (μέσω δύο «χωνιών») των απορριμμάτων σε τέσσερα τεράστια κλειστά φορτηγά τα οποία θα οδηγούν τα απορρίμματα από την Ξερόλακκα στου Φλόκα χωρίς καμία αρνητική περιβαλλοντική επίπτωση. Για αυτό το έργο έχουμε υποβάλλει πριν 2 χρόνια στο ΕΣΠΑ αίτηση χρηματοδότησης ύψους 2 εκατ. ευρώ αλλά δυστυχώς εκκρεμεί η έγκρισή της. Μόλις εγκριθεί η χρηματοδότηση αμέσως μετά υπάρχει ετοιμότητα για να ξεκινήσει η κατασκευή του έργου.

6. Η μονάδα κομποστοποίησης, που προβλέπεται από τον περιφερειακό σχεδιασμό, θα μειώσει κατά πολύ το βιοαέριο και τα στραγγίσματα στον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας, ενώ θα παράγεται χρήσιμο λίπασμα.

7. Ο τοίχος αντιστήριξης, που ήδη έχει ανάδοχο, γίνεται αφενός για να αποτραπεί ο κίνδυνος κατολίσθησης στο ΧΥΤΑ με οδυνηρές επιπτώσεις και αφετέρου για να εξασφαλιστεί χρόνος για την εναπόθεση των απορριμμάτων εν όψει υλοποίησης του εργοστασίου στου Φλόκα

8. Αναγνωρίζοντας έμπρακτα την επιβάρυνση από την λειτουργία του ΧΥΤΑ των κατοίκων της εκεί περιοχής, τους απαλλάξαμε από δημοτικά τέλη και προχωρούμε στην υλοποίηση συγκεκριμένων έργων (ασφαλτοστρώσεις δρόμων, πλατεία Άνω Συχαινών προϋπολογισμού 660.000 ευρώ κ.λπ.).

Η Δημοτική Αρχή είναι αποφασισμένη να κλείσει τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.
Επίσης ολοκληρώνεται η κατασκευή νέου σύγχρονου δρόμου για την αξιοποίηση του Αρχαιολογικού Χώρου της Βούντενης που θα αναβαθμίσει την περιοχή.

Φιλοδοξούμε να είμαστε εμείς που επιτέλους θα κλείσουμε τον ΧΥΤΑ της Ξερόλακκας.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ

Το 2018 έγιναν παραπέρα βήματα από την Διεύθυνση Καθαριότητας με πολύ θετικά αποτελέσματα που ο Πατραϊκός Λαός το αναγνωρίζει καθημερινά. Συγκεκριμένα την τελευταία τριετία αντικαταστάθηκαν με νέους 4036 μεγάλους κάδους ή το 74% τω 5.200 κάδων του Δήμου μας και επί πλέον 884 μεταλλικοί κάδοι.
Μεγάλη διευκόλυνση στην συλλογή απορριμμάτων δίδουν τα 5 νέα μεγάλα (10m3) μεταλλικά απορριμματοκιβώτια με συμπιεστή που τοποθετήθηκαν σε νοσοκομεία κ.λπ. Επίσης ο Δήμος εντός του έτους θα διαθέτει συνολικά 13 νέα απορριμματοφόρα.
Θέλουμε να εξάρουμε το γεγονός ότι οι εργαζόμενοι στην καθαριότητα από τον εργάτη μέχρι τον Διευθυντή συμμετείχαν σε νέα μεγάλα έργα που αφορούν συντηρήσεις δρόμων, πλατειών και ελεύθερων χώρων, ποτάμια, Πλατανόδοσος, Κόκκινος Μύλος, Λεύκα, παιδικές χαρές, σχολεία κ.λπ. και αξίζουν κάθε έπαινο, όπως άλλωστε και οι υπόλοιπες υπηρεσίες που εμπλέκονται.

Ύψος Τεχνικού Προγράμματος 2019

Το ύψος του Τεχνικού προγράμματος 2019 ανέρχεται σε 30,87 εκατ. ευρώ ενώ τα έργα και οι πηγές χρηματοδότησης τους αναφέρονται στους σχετικούς πίνακες. Αναλυτικότερα τα εγκεκριμένα έργα από πόρους ΕΣΠΑ ανέρχονται σε 5,3 εκατ. ευρώ, από Π.Δ.Ε προγράμματα δημοσίων επενδύσεων 3,5 εκατ. ευρώ, από ίδιους πόρους 9,4 εκατ. ευρώ και λοιπούς πόρους (ΣΑΤΑ, ΣΑΤΑ Σχολείων , Πράσινο ταμείο, ΥΠΠΟ, Φιλόδημος, Leader) 13 εκατ. ευρώ. Σημειωτέον ότι στο Τεχνικό Πρόγραμμα του 2019 δεν μπορούν να αναγραφούν έργα προϋπολογισμού ύψους 70 εκατ. ευρώ περίπου από ΕΣΠΑ ή ΠΔΕ κ.λπ. αφού δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες εγκρίσεις τους σε κωδικούς
Σημειώνουμε ότι εντείνεται το μεγάλο πρόβλημα στις Τεχνικές Υπηρεσίες λόγω έλλειψης δεκάδων μηχανικών και λοιπού επιστημονικού προσωπικού απαραίτητο για το σχεδιασμό την μελέτη την επίβλεψη νέων έργων καθώς και για την λειτουργία υπαρχόντων υποδομών
Πολύ σημαντικό έργο θα επιτευχθεί και μέσω των νέων προσλήψεων εργαζομένων οκταμηνιτών του ΟΑΕΔ που αμείβονται μόλις 490 ευρώ (!!!) μηνιαίως, με ανάπλαση δεκάδων σχολικών κτιρίων, ελεύθερων χώρων, πεζοδρομίων και γενικά κάθε υποδομής του Δήμου μας.
Ολοκληρώνοντας, πιστεύουμε ότι η αποτελεσματικότητα στο να επιτύχει ο Δήμος την χρηματοδότηση από την Κυβέρνηση, της Περιφέρειας, διάφορα ταμεία, κ.λπ. τόσο πολλών έργων, πέραν των πρωτοβουλιών και της οργανωτικής μας ικανότητας, καθορίζεται από την γενικότερη αγωνιστική μας στάση και την δυνατότητα κινητοποίησης του λαού στο να διεκδικεί τα δίκια του.
Το σύνθημα «μόνιμη, σταθερή δουλειά με δικαιώματα για όλους» διαπερνά τη νεολαία, όλους τους εργαζόμενους, που πρέπει γρήγορα να δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για την κατάργηση της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, για μια άλλη κοινωνικοοικονομική συγκρότηση της χώρας μας».