Η Παγκόσμια & Εθνική Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία έχει καθιερωθεί με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ και από την Ελληνική Βουλή όπως επίσης και η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα το 2012.

Η 3η Δεκέμβρη δεν ενδείκνυται για εκδηλώσεις εορταστικού χαρακτήρα και ευκαιρία να προβάλει η Πολιτεία το κοινωνικό της πρόσωπο αλλά ημέρα αποστολής μηνύματος στην Πολιτεία και την Κοινωνία για ίση αντιμετώπιση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών του στην κοινωνία.

Η 3η Δεκέμβρη αποτελεί ημέρα ορόσημο που τα άτομα με αναπηρία και οι οικογένειές τους διατρανώνουν τις θέσεις τους απέναντι στις πολιτικές που ακολουθεί το Κράτος και ενάντια των θεσμικών, νομικών, κοινωνικών και οικονομικών αλλαγών που συντελούνται λόγω της οικονομικής κρίσης και την κατάρρευση του Κράτους Πρόνοιας. Αποτελεί Ημέρα συσπείρωσης για ισότιμη μεταχείριση, ίσα δικαιώματα από την Πολιτεία (προσβασιμότητα, εκπαίδευση, απασχόληση, ασφάλεια, υγεία, εργασία κ.α.).

Αποτελεί επίσης ημέρα για την Πολιτεία, τις τοπικές αυτοδιοικήσεις και την κοινωνία των πολιτών να εστιάσουν την προσοχή τους στα αναφαίρετα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία.

Η Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία, η οποία έχει υπογραφεί από την Ελλάδας και τις περισσότερες χώρες παγκοσμίως αποτελεί το πρώτο νομικά δεσμευτικό μέσο για τα ανθρώπινα δικαιώματα και βασικό μέσο εφαρμογής της προώθησης των ίσων δικαιωμάτων, ευκαιριών και προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία. Η Πολιτεία οφείλει να διαχειριστεί την Σύμβαση ως «εργαλείο» για την αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των ατόμων με αναπηρία και την διαφύλαξη των δικαιωμάτων τους.

Σε εθνικό επίπεδο χρειάζονται στοχευμένες στρατηγικές τις οποίες το αναπηρικό κίνημα τις έχει καταθέσει στην Πολιτεία προκειμένου να υπάρξει πλήρη κοινωνική ένταξη των ατόμων με αναπηρία και προστασία των οικογενειών τους.

Τα άτομα με αναπηρία έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.