Οι Τελετές Ορκωμοσίας Προπτυχιακών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών, εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2018, θα πραγματοποιηθούν κατά το χρονικό διάστημα από 3 έως 21 Δεκεμβρίου 2018. 

Δείτε αναλυτικά το πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσιών:


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Το πτυχίο ή το δίπλωμα απονέμεται σε δημόσια τελετή ορκωμοσίας και απονομής πτυχίων/διπλωμάτων, ενώπιον των Πρυτανικών Αρχών.

Το Πρόγραμμα των τελετών ορκωμοσίας αναρτάται έγκαιρα στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου. Περαιτέρω πληροφορίες μπορείτε να λάβετε από τις Γραμματείες των Τμημάτων: http://www.upatras.gr/el/departments.

Ο χώρος διεξαγωγής των τελετών είναι το Αμφιθέατρο ΑΑ΄ στο Ισόγειο του Κτιρίου Διοίκησης – Πρυτανείας (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά). Πρόσβαση στην Πανεπιστημιούπολη Πάτρας, Χάρτης Πανεπιστημιούπολης.

Ο διαχωρισμός των ομάδων που συμμετέχουν στις τελετές ορκωμοσίας είναι αλφαβητικός και γίνεται με ευθύνη των Γραμματειών των Τμημάτων.

Οι υπό ορκωμοσία απόφοιτοι συμμετέχουν στην τελετή με την τήβεννο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέρχονται τουλάχιστον 30 λεπτά πριν από την έναρξη της τελετής, προκειμένου να περιενδυθούν την τήβεννο, προσκομίζοντας την αστυνομική τους ταυτότητα ή διαβατήριο. Μετά το πέρας της τελετής, επιστρέφουν υποχρεωτικά & ενυπογράφως την τήβεννο.

Το κείμενο του όρκου, χορηγείται από τις Γραμματείες των Τμημάτων και διαβάζεται από τον πρωτεύσαντα ή την πρωτεύσασα σε βαθμό Πτυχίου ή Διπλώματος κάθε Τμήματος. Όσοι εκ των αποφοίτων δεν επιθυμούν να δώσουν θρησκευτικό όρκο επιτρέπεται η επίκληση της τιμής και της συνειδήσεώς των.

Η επίδοση των πτυχίων/διπλωμάτων γίνεται κατ’ αλφαβητική σειρά. 

Επειδή η τελετή ορκωμοσίας αποτελεί μια σημαντική στιγμή τόσο για τους αποφοίτους όσο και για τις οικογένειές τους, μεριμνάται ώστε να πραγματοποιηθεί σε ατμόσφαιρα πολιτισμού και ευπρέπειας, όπως αρμόζει σε Ακαδημαϊκό Ίδρυμα. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται η κατανάλωση ποτού και φαγητού εντός του Αμφιθεάτρου διεξαγωγής των τελετών, καθώς και η χρήση ειδών πάρτι (σερπαντίνων, κομφετί, καραμουζών κλπ.) τόσο εντός του Αμφιθεάτρου και των κοινόχρηστων χώρων του Κτιρίου Διοίκησης - Πρυτανείας, όσο και στον περιβάλλοντα χώρο της Πανεπιστημιούπολης.

Μέρος ή και ολόκληρη η τελετή είναι πιθανό να βιντεοσκοπείται ή και να φωτογραφίζεται από επαγγελματίες φωτογράφους. Η φωτογράφιση είναι προαιρετική και δεν αποτελεί έσοδο του Πανεπιστημίου Πατρών.