Σημαντικό έργο κάνει το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Ερυμάνθου, προσπαθώντας να βοηθήσει τα παιδιά και τις οικογένειες που έχουν ανάγκη. Στο πλαίσιο αυτό, όπως αναφέρει σχετικό δελτίο τύπου στις 22 Νοεμβρίου τα στελέχη του Κέντρου Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση Παραρτήματος Στήριξης Ρομά Δήμου Ερυμάνθου επισκέφθηκαν το Δημοτικό σχολείο Ισώματος.

Στόχος της επίσκεψης ήταν η ενημέρωση για το ρόλο και τη λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας με διευρυμένη δράση παραρτήματος στήριξης Ρομά. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με την προϊσταμένη του Σχολείου κ. Βλαχοπούλου Μαρία αναλύθηκε εκτενώς το πως η λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας εστιάζει αφενός στην υποδοχή και στην ενημέρωση των πολιτών, ειδικότερα όσων ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και αφετέρου στην υποστήριξή τους με σκοπό τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου, παράλληλα με τη συνεργασία με τις λοιπές κοινωνικές δομές και υπηρεσίες του Δήμου. Παράλληλα ζητήθηκαν και οι δυνατότητες ανάπτυξης πλαισίου συνεργασίας και αλληλοϋποστήριξης των δύο μερών.

Η επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης Υ.2: «Δημοσιοποίηση και Λειτουργία Κέντρου Κοινότητας. Συνεργασία με Υπηρεσίες και Δομές» της Πράξης «Κέντρο Κοινότητας με Διευρυμένη Δράση Παραρτήματος Στήριξης Ρομά Δήμου Ερυμάνθου» με κωδ. ΟΠΣ:5002089 στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020» - ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4 «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και Καταπολέμηση της Φτώχειας και των Διακρίσεων».