Στο πλαίσιο επειγουσών εργασιών (μεταφορά υλικών με γερανοφόρο όχημα) επί της οδού Βότση στην Πάτρα και της διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων, αποφασίστηκε:

ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ στην οδό Βότση στην Πάτρα από Αγίου Ανδρέου έως Όθωνος Αμαλίας την 31/10/2018 και ώρες 15:00-18:00.

Ο υπεύθυνος εργασιών να τοποθετήσει την κατάλληλη σήμανση και να λάβει μέριμνα για την πρόσβαση οχημάτων έκτακτης ανάγκης.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει: α) από την τοποθέτηση των σχετικών ρυθμιστικών πινακίδων από τον αρμόδιο εργολάβο, β) από τη δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν.2696/1999 Κ.Ο.Κ. και την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν.3861/2010.