Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πάτρας για την Παγκόσμια Ημέρα των δικαιωμάτων του παιδιού αναφέρει:

"Η 20η Νοεμβρίου καθιερώθηκε από τα Ηνωμένα Έθνη, ήδη από το 1954, ως ημέρα για τα δικαιώματα του παιδιού ενώ το 1990 συνδέθηκε με τη διακήρυξη των δικαιωμάτων του παιδιού από τη Γενική Γραμματεία του ΟΗΕ. Χαρακτηρίζεται ως μια χαρούμενη μέρα (καθώς τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο προσκήνιο, στα ΜΜΕ και να προβάλουν, μέσω δράσεων, την ανάγκη για διασφάλιση των δικαιωμάτων τους) με σοβαρά μηνύματα.

Παρόλ΄αυτά, στην εποχή μας, σε πολλές γωνιές του πλανήτη  τα δικαιώματα του παιδιού εξακολουθούν να αγνοούνται και να παραβιάζονται εξαιτίας κοινωνικών συνθηκών, φυσικών καταστροφών, πολέμων, εκμετάλλευσης, φτώχειας,  πείνας, αναλφαβητισμού. Το γεγονός αυτό καθιστά επιτακτική την ανάληψη πρωτοβουλιών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Ο Διεθνής Σοροπτιμισμός θέτει ως προτεραιότητα την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού καθώς τα παιδιά είναι ανυπεράσπιστα στον σκληρό κόσμο των μεγάλων, του οποίου, συνάμα,  αποτελούν το μέλλον. Συγκεκριμένα, ο  Διεθνής Σοροπτιμισμός συνεργάζεται με οργανώσεις και φορείς για την ενημέρωση και επίβλεψη της εξασφάλισης των δικαιωμάτων του παιδιού, ιδιαίτερα σε χώρες όπου, λόγω συνθηκών, παραβιάζονται συστηματικά. Παράλληλα, γίνονται άμεσα παρεμβάσεις στις κυβερνήσεις των χωρών αυτών. Βασικό άξονα της δράσης του Διεθνούς Σοροπτιμισμού προς αυτή την κατεύθυνση αποτελεί η πρόσβαση των παιδιών στην εκπαίδευση, ώστε να αποκτήσουν τη δύναμη της Γνώσης.

Ο Σοροπτιμιστικός Όμιλος Πατρών υποστηρίζει έμπρακτα τις δράσεις για την προστασία των δικαιωμάτων του παιδιού και πολλές φορές αναλαμβάνει σχετικές πρωτοβουλίες , σε τοπικό, κυρίως, επίπεδο, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην Παιδεία.

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό της Παγκόσμιας  Ημέρας  για τα δικαιώματα του παιδιού, οι «Δανιηλίδες» εκφράζουν τον προβληματισμό τους και την πρόθεσή τους να είναι πάντα αρωγοί των σχετικών προσπαθειών."