Τι είναι οι ομάδες Drum & Healing;

Στις ομάδες Drum & Healing χρησιμοποιούμε τα τύμπανα και τους ρυθμούς σαν τα βασικά εργαλεία μας, στοχεύοντας στην ελεύθερη έκφραση, την δημιουργικότητα, την χαλάρωση του νού και του σώματος και κατ’επέκταση στην χαρά που φέρνουν όλα αυτά μαζί.
Ο ρυθμός είναι στοιχείο της φύσης του ανθρώπου, αλλα και ολόκληρου του σύμπαντος. Μέσα στον άνθρωπο και στο περιβάλλον υπάρχουν αμέτρητοι ρυθμοί. Το να ανακαλύψει κάθε άνθρωπος τους ρυθμούς που έχει μέσα του και να μπορέσει να εκφραστεί, παίζοντας μαζί τους, είναι διαδικασία θεραπευτική.
Τα τύμπανα είναι όργανα αρχέγονα που συνοδεύουν την ζωή των ανθρώπων απο πολύ νωρίς. Τα τύμπανα μπορούν να αποτυπώσουν όλους τους ρυθμούς που υπάρχουν στη φύση και αυτό οι άνθρωποι το χρειάζονται για να βελτιώνουν την δική τους ισορροπία. Με τα τύμπανα μπορούμε να μιλήσουμε μια παγκόσμια γλώσσα και να αισθανθούμε κοντά. Τα τύμπανα σε πολλές περιοχές της γης παίζονται σε κυκλική διάταξη και αυτό κάνει τους ανθρώπους να γίνονται μέρος του κύκλου, συμμετέχοντες, μια διάσταση με πολύ μεγάλη ψυχολογική βαρύτητα.
Επίσης το να παίζει κανείς τύμπανα κάνει τα δυο ημισφαίρια του εγκεφάλου να συνεργάζονται, πράγμα που βοηθάει στην ανάπτυξη αλλά και στην καλή συντήρηση των διανοητικών λειτουργιών.
Οι ομάδες Drum & Healing είναι λοιπόν ένας χώρος όπου έκφραση, δημιουργία, θεραπεία, προσωπική ανάπτυξη , συμμετοχή, χαρά μπορούν να συμβούν φυσικά για τον καθένα και να του αλλάξουν την αίσθηση για τη ζωή!