Στο πλαίσιο του αγώνα αυτοκινήτων «Aνάβαση Πιτίτσας» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 10/11/2018 και την Κυριακή 11/11/2018 από το χωριό Πλατάνι έως το χωριό Αργυρά του Δ.Δ Ρίου του Δήμου Πατρέων και προς διευκόλυνση κυκλοφορίας των οχημάτων και πρόληψης τροχαίων ατυχημάτων αποφασίστηκε από την Αστυνομία:

1. ΣΑΒΒΑΤΟ 10/11/2018 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην επαρχιακή οδό Αγ. Παρασκευής (πρώην Παναχαϊκού) από Ομήρου έως τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη δημοτική οδό που οδηγεί προς Αγ. Γεώργιο Δρεπάνου από 09:00 έως τη λήξη του αγώνα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ:
Αγωνιστικά οχήματα, οχήματα SERVICE κ.λ.π. και για μήκος 200μ. από την οδό Ομήρου.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην επαρχιακή οδό Αγ. Παρασκευής (πρώην Παναχαϊκού) από Ομήρου έως τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη δημοτική οδό που οδηγεί προς Αγ. Γεώργιο Δρεπάνου από 10:00 έως τη λήξη του αγώνα.

2.ΚΥΡΙΑΚΗ 11/11/2018 - ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην επαρχιακή οδό Αγ. Παρασκευής (πρώην Παναχαϊκού) από Ομήρου έως τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη δημοτική οδό που οδηγεί προς Αγ. Γεώργιο Δρεπάνου από 07:30 έως τη λήξη του αγώνα.

ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ :
Αγωνιστικά οχήματα, οχήματα SERVICE κ.λ.π. και για μήκος 200μ. από την οδό Ομήρου.
ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Στην επαρχιακή οδό Αγ. Παρασκευής (πρώην Παναχαϊκού) από Ομήρου έως τη διασταύρωσή της με την ανώνυμη δημοτική οδό που οδηγεί προς Αγ. Γεώργιο Δρεπάνου από 08:00 έως τη λήξη του αγώνα.

Από το Τ.Τ Πατρών θα ληφθούν μέτρα τροχαίας. Οι διοργανωτές του αγώνα παρακαλούνται για λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων που
προβλέπονται από το Ν.2696/99 Περί Κ.Ο.Κ. για την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα και την
πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων.