Ο Δήμος Πατρέων διοργανώνει διημερίδα στην Αγορά Αργύρη την Παρασκευή 9/11, 6 – 9 μμ και το Σάββατο 10/11, 9 – 2 πμ.

Θα παρουσιαστεί το έργο των Υπηρεσιών του Δήμου Πατρεών.

Στο χώρο οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να ξεναγηθούν  και να ενημερωθούν για τα ολοκληρωμένα, τα υπό εξέλιξη και τα προγραμματισμένα έργα και παρεμβάσεις των του Δήμου.

Πρόγραμμα Διημερίδας

Παρασκευή 9 Νοεμβρίου:

18.00-18.15 : Έναρξη Εργασιών- Δήμαρχος  Πατρέων  Κώστας  Πελετίδης

18.15- 19.15: Διεύθυνση Αρχιτεκτονικού  Έργου -Η/Μ

(Εισηγήτρια: Αλεξοπούλου Ελένη Διευθύντρια )

19.15 - 20.15: Διεύθυνση Έργων Υποδομής

 (Εισηγητής: Γιώργος Σπηλιωτόπουλος Διευθυντής)

20.15 – 21.15 : Διεύθυνση Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Κοινωνικής Προστασίας

(Εισηγήτρια: Κάκκου Ιωάννα Διευθύντρια)

Τέλος 1ης ημέρας

Σάββατο 10 Νοεμβρίου

09.00-09.15 Έναρξη Εργασιών- Δήμαρχος  Πατρέων  Κώστας  Πελετίδης

09.15-10.15 Διεύθυνση  Περιβάλλοντος  , Ενέργειας & Πρασίνου

Εισηγητής: Παναγιώτης Κωστόπουλος  Διευθυντής )

10.15- 11.15: Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Εισηγητής: Παναγιώτης  Παπαευθυμίου  Διευθυντής)

11.15- 11.30: Διάλειμμα

11.30- 12.30: Διεύθυνση Καθαριότητας –Ανακύκλωσης & Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Εισηγητής: Παναγιώτης  Λέμης Διευθυντής)

12.30- 12.45: Διάλειμμα

12.45-13.45: Διεύθυνση Πολεοδομικού - Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού & Δόμησης

Εισηγητής: Βασίλης  Σταμόπουλος Διευθυντής)  

Ολοκλήρωση  Εργασιών Διημερίδας

Στο χώρο της Αγοράς Αργύρη θα γίνεται παρουσίαση των έργων, των παρεμβάσεων, της λειτουργίας των αντίστοιχων Διευθύνσεων του Δήμου Πατρέων, ενώ ο επισκέπτης θα έχει τη δυνατότητα να ξεναγηθεί και να του γίνεται παρουσίαση των ολοκληρωμένων, των υπό εξέλιξη, και των προγραμματισμένων έργων και παρεμβάσεων των υπηρεσιών του Δήμου.