Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Ενδυνάμωση, ενίσχυση των δεξιοτήτων και πιστοποίηση των προσόντων των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα στον κλάδο του τουρισμού» με κωδικό ΟΠΣ 5002418 και των Υποέργων αυτής προβαίνει στη δημοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συγκρότηση μητρώου συνεργατών Εκπαιδευτών Ενηλίκων προγραμμάτων κατάρτισης.

Τα θεματικά αντικείμενα κατάρτισης αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:


Οι γενικές πληροφορίες του έργου βρίσκονται στον σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/enisxisi-tourismos/

Η αναλυτική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μπορεί να ανακτηθεί από τον σύνδεσμο: https://www.inegsee.gr/wp-content/uploads/2018/10/PROSKLISI_MHTRWOU_EKPAIDEUTWNFADAM.pdf
Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται στον σύνδεσμο: https://inegsee.gr/klados-tourismou/

Η αίτηση υποψηφιότητας υποβάλλεται σε ηλεκτρονική μορφή έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με το ΙΝΕ/ΓΣΕΕ Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 20, 26221 ΠΑΤΡΑ, 6ος όροφος, Τηλέφωνο: 2610 226347, E-mail: [email protected]