Συμπληρώνονται δύο μήνες από την έναρξη της σχολικής χρονιάς και τα προβλήματα στα σχολεία με τα εκπαιδευτικά κενά δε λένε να τελειώσουν. Οι ανακοινώσεις και οι θριαμβολογίες την ημέρα του αγιασμού περί «κανονικότητας» και «ομαλής λειτουργίας των σχολείων», φαίνεται πως έγιναν περισσότερο για επικοινωνιακούς λόγους, εφόσον ελάχιστα προσιδιάζουν με την πραγματική εικόνα των σχολείων.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα υπολειτουργίας των σχολείων αποτελεί η περιοχή της Ανατολικής Αιγιάλειας, όπου η κατάσταση με τις ελλείψεις εκπαιδευτικών έχει φτάσει στο απροχώρητο και οι χαμένες διδακτικές ώρες δεν έχουν σταματημό.

Στο Δημοτικό Σχολείο Διακοπτού υπάρχουν ελλείψεις σε Φυσική Αγωγή, Μουσική, Εικαστικά, Αγγλικά, Γερμανικά, Παράλληλη Στήριξη και το Ολοήμερο Σχολείο είναι κλειστό.

Στο Δημοτικό Σχολείο 1ο Ακράτας υπάρχουν ελλείψεις σε Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Εικαστικά, Παράλληλη Στήριξη και είναι κλειστά το Ολοήμερο σχολείο και το Τμήμα Ένταξης.

Στο Δημοτικό Σχολείο Αιγείρας υπάρχουν κενά σε Φυσική Αγωγή, Πληροφορική, Γερμανικά, Παράλληλη Στήριξη, Εικαστικά και είναι κλειστά το Ολοήμερο Σχολείο και το Τμήμα Ένταξης.

Στο Δημοτικό Σχολείο 2ο Ακράτας υπάρχουν ελλείψεις σε Γερμανικά, Εικαστικά και Πληροφορική.

Βέβαια, ανάλογα προβλήματα υπάρχουν και σε άλλα σχολεία της περιοχής, όπως στο Νηπιαγωγείο Τέμενης όπου τμήμα με 24 παιδιά και αρκετές ιδιαιτερότητες διχοτομήθηκε για ένα μήνα περίπου και στη συνέχεια η εκπαιδευτικός διατέθηκε σε άλλα σχολεία, όπου υπήρχαν κενά, με αποτέλεσμα τη συγχώνευση των τμημάτων και την προοπτική πως ίσως μέσα στη σχολική χρονιά να διχοτομηθεί ξανά. Αλήθεια είναι σοβαρά πράγματα αυτά;

Αποτελεί αδήριτη ανάγκη να δοθούν στο Υπουργείο Παιδείας τα πραγματικά κενά των σχολείων και να ζητηθεί να γίνουν άμεσα οι απαιτούμενοι διορισμοί αναπληρωτών, για να σταματήσει επιτέλους η υπολειτουργία των σχολείων και η ποιοτική διολίσθηση της εκπαίδευσης των μαθητών.